Leidinyje apibūdinamos 167 mūsų šalyje aptinkamos moliuskų rūšys. Pateikiama Lietuvos moliuskų tyrinėjimo istorija, dabartinė klasifikacija, glaustai apibūdinti moliuskų biologijos bruožai. Rūšys aprašytos trumpai, neminint naujų, originalių mokslinių duomenų, daugiau dėmesio teikiama iliustracijoms. Šis leidinys skirtas plačiajai gamtininkų bendruomenei padėti pažinti mūsų šalyje aptinkamas moliuskų rūšis.
Šis leidinys yra dviejų muziejininkų darbas. Tekstą parengė Albertas Gurskas, o daugumą nuotraukų – Kazimieras Martinaitis.