2018 m. kovo 20 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Posėdžių salė, Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) vyko konferencija „Tarp žemės ir dangaus“, skirta Žemės dienai.
Susirinkusiuosius sveikino Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas, džiaugdamasis, kad abu pranešėjai yra akademiškiai ir kaip tie paukščiai sugrįžo į gimtąjį miestelį.
Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus Ornitologijos skyriaus vedėjas Saulius Rumbutis pristatė projekto „Paukščiai – Lietuvos ambasadoriai“ tikslus: netradiciniu būdu pažymėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejų, paukščių pagalba garsinti Lietuvos vardą pasaulyje, prisidėti prie saugomų Lietuvos sparnuočių migracijų tyrimų, supažindinti visuomenę su saugomomis paukščių rūšimis, atkreipti žmonių dėmesį į paukščių apsaugą. Be to, apibendrinti pasiekti rezultatai: lietuvišku „pasu“ su Kauno zoologijos muziejaus adresu pažymėti 149 saugomų paukščių rūšių jaunikliai, patikrinta per 160 senų ir surasti nauji saugomų paukščių rūšių lizdai. Taip pat aptarti skirtingų paukščių rūšių migracijos keliai, kuriuos padėjo stebėti prie paukščių pritvirtinti GPS siųstuvai.
Žuvinto biosferos rezervato (įsteigto 2002 m. lapkričio 19 d.) direktorius Arūnas Pranaitis kalbėjo apie Žuvinto gamtos vertybes ir jų apsaugą. Žuvinto šlapynė, 6940 ha – didžiausia Lietuvoje, tai gamtinis kompleksas, apimantis mažai žmogaus paliestą, labai natūralią įvairių tipų pelkę ir seklų apaugusį ežerą. Žuvinto durpinė pelkė, 5534 ha, yra didžiausia Lietuvoje, kaip ir būdinga pietinių provincijų, didžioji pelkės dalis apaugusi retmiškiu ir pelkiniu pušynu. Tarpinės pelkės, aliuvinės pievos ir melvenynai išlikę didesniame, nei 500 ha plote. Žuvinto ežeras yra vienintelis toks šalyje – užpelkėjęs, seklus, 960 ha, vos 0,6 m. vidutinio gylio su gausybe plaukiojančių augalijos salelių, viršvandeninė augmenija dengia apie 30 proc. ploto. Kalbėta apie Žuvinto biosferos rezervato gamtotvarkos darbus, atliekamus paukščių ir kitus gamtinius stebėjimus bei tyrimus. Akcentuota, kad biologinei įvairovei, pirmiausia, paukščiams, Žuvinto pelkynai yra viena svarbiausių vietų Lietuvoje.
Pranešėjai konferencijos pabaigoje džiaugėsi, kad yra kilę iš Akademijos, nes būtent čia tvyrojusi mokslo dvasia, nuostabi gamta ir įkvepiantys Akademijos gimnazijos (tuo metu Ivano Mičiurino vidurinė mokykla) mokytojai paskatino rinktis ornitologijos kelią.