Š. m. gruodžio 15 d. minint gamtininko profesoriaus Tado Ivanausko 135-ąsias gimimo metines, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus suorganizavo Respublikinį bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo institucijų 3–4 klasių mokinių žinių apie gamtą konkursą „Aš apsisprendžiu“ (T. Ivanauskas).

Konkurse dalyvauti norą pareiškė 88 moksleiviai iš 36 Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų. Mokinius į konkursą atlydėjo 37 mokytojai.

Nutilus kanklėms, kuriomis muzikavo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivės Gabija Tatlauskaitė ir Emilija Karaliūtė, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Edukacijos skyriaus vedėja Lina Marmaitė paskelbė konkurso pradžią. Sveikinimo žodį tarė žinomas gamtininkas ir rašytojas, Aplinkos ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Selemonas Paltanavičius, sėkmės konkurse palinkėjo Lietuvos zoologijos sodo direktorius Aurimas Didžiokas. „Profesorius Tadas Ivanauskas. Kas jis?“ pristatė Kauno Tado Ivanausko ekskursinio skyriaus vedėja Audronė Kleišmantienė. O išgirdę patvirtinimą, kad profesorius Tadas Ivanauskas yra visų mūsų Mokytojas apie gamtą, skambant kanklėms ir visiems salėje sustojus, pagerbiant profesorių tylos minutę, buvo išlydėta Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojų ir Kauno Tado Ivanausko progimnazijos moksleivių delegacija į Tabariškių kapines Kauno rajone, kur palaidotas profesorius Tadas Ivanauskas.

Po gamtininko, laukinės gamtos fotografo Mariaus Čepulio sveikinimo ir Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 2 klasės mokinuko šokio „Šimtakojis“ prasidėjo į konkursą sugūžėjusių mokinių žinių apie gamtą patikrinimas. Kiekvienas mokinys gavo skirtingą uždavinyną, kurį sudarė 15 teorinių ir praktinių užduočių. Užduotims atlikti mokiniai turėjo 1,5 val. Per tą laiką mokytojai buvo pakviesti į muziejaus edukacinę klasę, kurioje išklausė paskaitą „Vaikų gamtosauginis ugdymas. Paskaitų lektoriai Selemonas Paltanavičius (Aplinkos ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas), Audronė Kleišmantienė (Kauno Tado Ivanausko ekskursinio skyriaus vedėja), dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė (Lietuvos edukologijos universiteto ugdymo pagrindų katedros profesorė).

Vos tik mokiniai baigė atlikti konkurso užduotis, aktų salėje jų jau laukė gamtos fotografas Marius Čepulis, kuris, jei būt galėjęs, tai pasakojimus apie gyvūnus ir jų fotografavimą būtų pasakojęs ir iki vakaro. Tačiau jį sustabdė konkurso organizatorės, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Edukacijos skyriaus vedėja Lina Marmaitė ir edukatorė-technikė Rita Apolianskienė, pranešdamos, kad jau turi ištaisytus mokinių darbus ir žino rezultatus.

Prieš sužinant rezultatus, visų širdeles suvirpino Kauno „Vyturio“ gimnazijos, muzikos skyriaus mokytojo Algirdo Kasperavičiaus paruoštų bandonistų Vidmanto Paleckio ir Jokūbo Goscevičiaus muzikavimas. Uždavinynus ir mokinių atsakymus trumpai įvertino Lietuvos edukologijos universiteto profesorė dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė. O atsakymų į uždavinyne pateiktas užduotis buvo įvairių. Todėl komisijos narių buvo nuspręsta, kad nugalėjo visi konkurse dalyvavę mokiniai. Jiems buvo įteikti diplomai ir atminimo dovanėlės apie Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų, o mokytojams – padėkos raštai ir 2018 metų kalendoriai.

Nutilus mokinukų šurmuliui muziejuje liko dalyvių darbeliai, kurių tema „Pasveikinkime vieni kitus, kurie apsisprendėme“. Paroda veiks iki 2018 metų sausio 5 dienos.