Vabzdžiai (Insecta)

Pirmieji vabzdžiai žemėje gyveno jau Paleozojaus eroje, ankstyvajame Devone – daugiau kaip prieš 400 mln. metų. Šiuo metu tai yra didžiausia gyvūnų klasė – Pasaulyje žinoma apie 1,5 mln. vabzdžių rūšių. Šis skaičius, be abejo, yra tik apytikslis, į klausimą, kiek pasaulyje yra vabzdžių rūšių tiksliai atsakyti neįmanoma, tačiau drąsiai galime sakyti, kad gyvename vabzdžių pasaulyje. Sugebėjimas evoliucijos eigoje prisitaikyti prie pačių įvairiausių ir nuolat kintančių aplinkos sąlygų, tapo pagrindiniu veiksniu, lėmusių dabartinės vabzdžių faunos gausumą, skaitlingumą ir įvairovę. Vabzdžiai pasižymi visa eile specifinių savybių, kurios leidžia jiems prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos, atlaikyti konkurencinę kovą su kitais gyvūnais dėl maisto, išgyventi pačiomis atšiauriausiomis ir nepalankiausiomis aplinkos sąlygomis.
Vabzdžiai yra svarbi grandis mitybinėje grandinėje. Jais ir jų lervomis minta įvairūs gyvūnai – vabzdžiaėdžiai žinduoliai, paukščiai, ropliai, varliagyviai, žuvys. Pagaliau ir vabzdžių tarpe yra nemažai rūšių, mintančių kitais (dažniausia smulkesniais) vabzdžiais. Vabzdžiai turi visą eilę unikalių prisitaikymo būdų, kurie leidžia jiems išlikti ir plisti.
Nežiūrint didžiulės vabzdžių įvairovės – visus vabzdžius galima charakterizuoti dviem pagrindiniais požymiais: visi vabzdžiai turi 3 poras kojų ir kietą išorinę, daugiau ar mažiau chitinizuotą dangą, kuri atlieka apsauginę funkciją, taip pat tai yra išorinis skeletas (vidinio skeleto vabzdžiai neturi).
Daugelis vabzdžių turi plėvinius sparnus ir geba puikiai skraidyti. Sparnų gali būti 2 poros (žirgeliai, drugiai, plėviasparniai) arba viena pora (vabalai, blakės, tiesiasparniai, dvisparniai). Šiuo atveju viena sparnų pora evoliucijos eigoje virto kietais apsauginiais dangalais (antsparniais), arba buvo redukuoti. Kai kurie vabzdžiai: kolembolos, blusos, utėlės, dalis žiogų ir skėrių taip pat kai kurios vabalų rūšys evoliucijos eigoje visiškai prarado gebėjimą skraidyti. Mokslas apie vabzdžius vadinamas entomologija.

Istorija

1921-30 m. pirmasis profesionalus Lietuvos entomologas Alfonsas Palionis surinko didžiausią tuo metu Lietuvos drugių kolekciją, kurioje buvo 2773 drugiai, priklausantys 282 rūšims. Šis kolekcija laikytina muziejaus entomologinio rinkinio užuomazga, davusia pradžią tolimesnei rinkinio plėtotei. Autentiška, paties A. Palionio paruošta „Lietuvos drugių kolekcija“ dabar eksponuojamas istorinėje muziejaus ekspozicijoje. 1940 m. entomologas mėgėjas Konstantinas Arris muziejui padovanojo Palearktikos vabalų rinkinį. Kuriame yra daugiau kaip 10 tūkstančių vabalų iš daugelio Europos šalių, Šiaurės Afrikos, Centrinės Azijos, Japonijos. 1955 m. muziejaus vabzdžių rinkiniai pasipildė atogrąžų vabzdžių kolekcijomis, kurios į muziejui buvo perduotos likvidavus buvusios Jėzuitų gimnazijos Gamtos muziejų. Dalis šių rinkinių dabar eksponuojama vabzdžių salėje. 1980-1981 m. po muziejaus rekonstrukcijos, ruošiant naują vabzdžių ekspoziciją, buvo įrengtos dvi biogrupės: „Lietuvos vabzdžiai įvairiuose biotopuose“ ir „Naudingi Lietuvos vabzdžiai“. Po kelerių metų vabzdžių ekspoziciją papildė entomologo mėgėjo Boriso Izenbeko atogrąžų drugių kolekcija, kurioje yra daugiau kaip 200 įvairių drugių iš Afrikos.

Skyriaus veikla

Vabzdžių skyriaus darbuotojai didžiausią dėmesį skiria Lietuvos vabzdžių faunos tyrimams, ypač svarbūs saugomų teritorijų: rezervatų, nacionalinių parkų, draustinių entomofaunos tyrimai, taip pat saugomų vabzdžių rūšių tyrimai. Šių tyrimų duomenys naudojami rengiant gamtotvarkos planus, ruošiant publikacijas apie Lietuvos vabzdžius.
Lietuvos vabzdžių rūšinė sudėtis nėra pilnai ištirta, todėl muziejaus entomologai atlikdami faunistinius tyrimu, taip pat ieško ir naujų Lietuvos entomofaunai vabzdžių rūšių. 1996 – 2014 m. skyriaus entomologai atrado ir paskelbė daugiau kaip 200 naujų Lietuvos entomofaunai vabzdžių rūšis.

Vabzdžių skyriaus darbuotouojai skaito paskaitas ASU veda ekskursijas, skaito paskaitas, muziejuje. Skelbia mokslines bei populiarias publikacijas įvairiuose zoologiniuose žurnaluose tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje dalyvauja TV bei radijo laidose, taip pat Lietuvos entomologų draugijos veikloje, bei teikia konsultacijas.

Vykdomi projektai

1. Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis. Tiriama paprastosios pušies bendrijų paklotės entomofauna.
2. Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas. Rengiamos metodikos ir parenkamos stebėjimo vietos ES svarbių rūšių niūriaspalvio auksavabalio ir purpurinio plokščiavabalio monitoringo vykdymui.

Muziejaus entomologai atlieka tęstinius stebėjimus ir entomofaunos tyrimus saugomose teritorijose:
1. Jiesios kraštovaizdžio draustinyje (nuo 1978 m)
2. Ringovės entomologiniame draustinyje (nuo 1996 m)
3. Nevėžio kraštovaizdžio draustinyje (nuo 2001 m)
4. Kuršių nerijos NP (nuo 2001 m.)
5. Dubravos rezervatinėje apyrubėje (nuo 2006 m.)
6. Kauno Ąžuolyne (nuo 2006 m.)
7. Romainių miško parke (nuo 2006 m.)

Ekspozicija

Entomologinė ekspozicija >>

Svarbesnės mokslinės publikacijos

1. Balalaikins M., Tamutis V., Ferenca R. 2010 New data on two similar species of Cionus Clairville& Schellenberg, 1798 (Coleoptera: Curculionidae) from Lithuania. Acta Zoologica Lituanica 20 (4): 225–228.
2. Balalaikins M., Alekseev V.I., Ferenca R., Tamutis V., Bukejs A. 2011 New records of Larinus turbinatus Gyllenhal, 1935 (Coleoptera: Curculionidae) in the east Baltic region. Acta Zoologica Lituanica 20 (2): 103–106.
3. Bukejs A., Ferenca R. 2010 The first record of Oulema duftschmidi (Redtenbacher, 1874) (Coleoptera:Chrysomelidae) in the Lithuanian fauna. Acta Zoologica Lituanica 20 (4): 229– 231.
4. Bukejs A., Ferenca R., Tamutis V. 2011 New and insufficiently known leaf-beetles species (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Lithuanian fauna. Acta Zoologica Lituanica 21 (2): 107 – 112.
5. Bukejs A., Ferenca R. 2011 Cryptocephalus ochroleucus Fairmaire, 1859 (Coleoptera: Chrysomelidae): a new leaf-beetle species for the Lithuanian fauna. Journal of the Entomological Research Society 13 (3): 49 -51.
6. Ehnström B., Ivinskis P., Ferenca R. 2003 Kertinių miško buveinių vabzdžiai. Vilnius, Lithuania, 80 pp.
7. Ferenca R., Ivinskis P., Meržijevskis A. 2002 New and rare Coleoptera species in Lithuania. Ekologija 3: 25–31.
8. Ferenca R. 2003 New and rare for the Lithuanian fauna Coleoptera species collected in 1997–2002. New and Rare for Lithuania Insect Species 15: 32–36.
9. Ferenca R. 2004 New and rare for Lithuania beetles (Coleoptera) species registered in 1978 – 2004. New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Description 16: 11–22.
10. Ferenca R., Ivinskis P., Tamutis V. 2007 New and rare for Lithuania beetles (Coleoptera) species. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 7 (2): 181–190.
11. Ferenca R., Tamutis V. 2009 Data on seventeen beetle (Coleoptera) species new for Lithuanian fauna. New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Description 21: 32–39.
12. Ferenca R., Ivinskis P., Rimšaitė J. 2010 The ant-like flowerbeetles (Coleoptera: Anthicidae) of the Curonian Spit (Lithuania). New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Description 22: 17–22.
13. Ferenca R., Ivinskis P., Meržijevskis A., Rimšaitė J., Karalius S. 2011. Twenty Beetle (Insecta Coleoptera) species new for the Lithuanian fauna. New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions 23:15 – 22.
14. Ferenca R., Tamutis V., Kinduris R. 2013 New records of rare false blister beetle (Coleoptera: Oedemeridae) species in Lithuania. New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions 25: 10 – 17.
15. Ferenca R., Tamutis V., Stankutė R. 2014 Data on new species of true bugs (Hemiptera: Hetroptera) of Lithuania. New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions 26:19 – 25.
16. Meržijevskis A., Tamutis V. 2010 Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae) – a new species for Lithuania. Acta zoologica Lituanica 20 (4): 242–245.
17. Ostrauskas H., Ferenca R. 2010 Beetles (Coleoptera) caught in traps baited with pheromones for Dendroctonus rufipennis (Kirby) (Curculionidae: Scolytinae) in Lithuania. Ekologija 56 (1–2): 41–46.
18. Tamutis V., Ferenca R. 2006 Recordings of beetles species (Coleoptera) new for the Lithuania fauna. Baltic Journal of Coleopterology 6 (1): 59–64.
19. Tamutis V., Ferenca R., Ivinskis P., Rimšaitė J., Meržijevskis A. 2008 New data on Lithuanian beetle (Coleoptera) fauna. New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions 20: 29–38.
20. Tamutis V., Ferenca R., Ivinskis P., Mulerčikas P. 2010 New data on little known species of click beetles (Coleoptera: Elateridae) in Lithuania. Baltic Journal of Coleopterology 10 (1): 45–60.
21. Tamutis V., Tamutė B., Ferenca R. 2011. A catalogue of Lithuanian beetles (Insecta, Coleoptera). Zookeys 121: 1 – 494.
22. Tamutis V. 2012 New and rare (insuficiently known) beetles species Found in the litter of coniferous and mixed forest in Lithuania New data on Lithuanian beetle (Coleoptera) fauna. New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions 24: 6 – 17
23. Tamutis V., Barševskis A. 2014. A faunistic review of ground beetles of Lebiinae Bonelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae) of Lithuania.// Entomologica Fennica 25: 65-85
24. Tamutis V., Dapkus D. 2014. Distribution of Oxythyrea funesta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoninae) in Lithuania. Zoology and Ecology 24(1): 33-39

Personalas

Vedėjas dr. Romas Ferenca
Tel. 8*37 32 02 38
entomol@zoomuziejus.lt
agagutta@gmail.com

Muziejininkas dr. Vytautas Tamutis
Tel. 8*37 20 02 98
dromius@yahoo.com

Muziejininkė dr. Brigita Paulavičiūtė
Tel. 8*37 20 02 98
brigita.paulaviciute@zoomuziejus.lt

Entomologiniai eksponatai  LIMIS sistemoje >>>

LIMIS_logo