Žinduoliai

Žinduoliai, arba žvėrys (lot. Mammalia)- progresyviausia stuburinių gyvūnų klasė, (kuriai priklauso ir žmogus) yra aukščiausios organizacijos žemės gyvūnai. Žinduoliai gyvena visuose žemynuose. Jie prisitaikę gyventi ant žemės, po žeme, vandenyje, medžiuose ir puikiai skraidyti. Kai kurių žinduolių (jūrinių ir šikšnosparnių) labai gerai išvystyta echolokacinė sistema, kurios pagalba puikiai orentuojasi atitinkamoje aplinkoje. Žinduoliai ėda be galo įvairų maistą, juos galima suskirstyti: augalėdžius, mėsėdžius, visaėdžius, vabzdžiaėdžius. Svarbiausi progresyvumo bruožai išsivysčiusi centrinė nervų sistema, gyvagimdystė (išskyrus kloakinius, kurie deda kiaušinius) ir termoreguliacija. Jie veda išsivysčiusius jauniklius ir maitina motinos pienu. Jiems būdinga tobula psichika, gebėjimas kaupti ir dalytis patirtimi.
Manoma, kad žinduoliai išsivystė iš cinodontų triaso periodo pabaigos. Seniausioms žinomoms žinduolių fosilijoms yra 200 milijonų metų (jūros periodas).
Pasaulyje žinduolių priskaičiuojama apie 5400 rūšių, kurios priskiriamos 29 būriams pagal leidinį „Pasaulio žinduoliai“ 2009 m.
Lietuvoje gyvena 8 būrių, 72 rūšių žinduoliai.

Istorija

Žinduolių skyrius, kaip atskiras padalinys muziejuje įkurtas 1977m., tačiau jo ištakos siejamos su Gamtos tyrimo stoties (GTS) įsteigimu 1919 m. 1921 metais įsigytos 35 žinduolių rūšys. Po 1931 m. ekspadicijos į Braziliją, (kurioje dalyvavo T. Ivanausko zoologijos muziejaus įkūrėjas prof. T. Ivanauskas) atvežta 26 naujos žinduolių rūšys-83vnt. zoologinės medžiagos: skruzdėdų (Myrmecophagidae), šarvuočių (Dasypodidae), įvairių beždžionių (Primates) ir kt.
1931 m. muziejuje įrengiamos dvi dioramos „Liūtas‘ ir „Rudoji lapė“ (V. Dainenka). Vėliau- „Vilkai“,“Bebrai‘, sukurtos V. Kizo ir V. Dainenkos, „Baltasis lokys“ – V. Degučio. Naujas žinduolių salės akcentas – biologinė grupė „Stumbrai‘. Šią dioramą paruošė B. Talandis, o panoramų dailininkas – A. Valeika.

Skyriaus veikla

Skyriaus darbuotojai atlieka zooologinius tyrinėjimus, renka, inventorizuoja, sistemina, saugo ir tvarko rinkinio eksponatus, dalyvauja moksliniuose tyrimuose, konsultuoja ir teikia informaciją lankytojams, dalyvauja ruošiant parodas ir ekspozicijas. Skyriaus darbuotojai skaito paskaitas ir veda temines eskursijas. Palaiko glaudų ryšį su universitetais. Didelis dėmesys skiriamas aplinkosauginiams darbams. Jau eilė metų vykdomas miegapelių (Gliridae) gausumas Kauno regione ir Dzūkijos nacionaliniame parke. Tuo tikslu iškelta per 500 inkilų. Į šią tiriamąją veiklą yra aktyviai įtraukiami studentai, kurie rašo bakalaurinius ir magistrinius darbus.

Vykdomi projektai

 1. Miegapelių (Gliridae) rūšinė sudėtis ir gausumas Kauno regione, Dzūkijos nacionaliniame parke ir Perlojos miške
 2. Kuršių nerijos nacionalinio parko smulkiųjų žinduolių rūšinė įvairovė ir gausumas įvairiuose biotopuose
 3. Dzūkijos nacionalinio parko smulkiųjų žinduolių rūšinė įvairovė ir gausumas įvairiuose biotopuose
 4. Didžiosios miegapelės (Glis glis) gausumas Strošiūnų teriologiniame draustinyje

Publikacijos

 1. FLEA DIVERSITY IN SMALL MAMMALS FROM PENINSULA KURSIU NERIJA OF LITHUANIA
  Kuršių Nerijos (Lietuva) smulkių žinduolių blusų įvairovė.
 2. GENETIC CHARACTERIZATION OF ALIEN SPECIES RACOON DOG (NYCTEREUTES PROCYONOIDES) IN BALTIC REGION
  Svetimšalės rūšies Baltijos regione usūrinio šuns (Nyctereutes procyonoides) genetinis charakterizavimas.
 3. ECTOPARASITES OF THE GLIS GLIS, MUSCARDINUS AVELLANARIUS AND DRYOMYS NITEDULA FROM LITHUANIA
  Glis glis, Muscardinus avellanarius ir Dryomys nitedula ektoparazitai Lietuvoje.
 4. YELLOW NECKED MOUSE (APODEMUS FLAVICOLLIS), WOOD MOUSE (A. SYLVATICUS), EURASIAN HARVEST MOUSE (MICROMYS MINUTUS) GENETIC DIVERSITY RESEARCHES
  Geltonkaklės pelės (Apodemus flavicollis), miškinės pelės (Apodemus sylvaticus) ir pelės mažylės (Micromys minutus) genetinės įvairovės tyrimai.
 5. FLEAS (SIPHONAPTERA) IN NESTS OF GLIRIDAE (RODENTIA) IN CENTRAL LITHUANIA
  Blusos miegapelinių (Gliridae, Rodentia) lizduose Vidurio Lietuvoje.
 6. Invazinas rūšies Baltijos regione, usūrinio šuns (Nyctereutes procyonoides) mokslinė filogeografija ir genetinė įvairovė. Žurnalas – Laukinių gyvūnų tyrimai, 2013.

Kontaktai

Vedėjas Vaclovas Gedminas
Tel. 8*37 20 03 05
gedminasv@gmail.com

Vyr. Zoologė Birutė Valaitienė
Tel. 8*37 20 03 05
valaitieneb@gmail.com

Teriologiniai eksponatai  LIMIS sistemoje >>>

LIMIS_logo