LR APLINKOS MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

AM_logo
http://www.am.lt

PORTALAS MANO VYRIAUSYBĖ

AM_logo
http://www.lrv.lt


APLINKOS MINISTERIJAI PAVALDŽIOS INSTITUCIJOS

Aplinkos apsaugos agentūra

AM_logo
http://gamta.lt/

Aplinkos projektų valdymo agentūra

logo
http://www.apva.lt

TARNYBOS
Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba

logo
http://vaat.am.lt

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM

logo
http://www.vstt.lt


LIETUVOS NEVYRIAUSYBINĖS APLINKOSAUGINĖS ORGANIZACIJOS

Gyvūnų globėjų asociacija

logo
http://www.animal.lt

Lietuvos entomologų draugija

logo
http://www.entomologai.lt

Lietuvos ornitologų draugija

logo
http://www.birdlife.lt


MUZIEJAI

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema

LIMIS_logo
http://kzm.limis.lt

Kultūros paveldo skaitmeninimas

Kult_pav_skaitm_logo_lietuviskas

http://ekultura.lt/

Lietuvos zoologijos sodas

LIMIS_logo
http://www.zoosodas.lt


ŽIEDAVIMAS

Europos Sąjunga paukščių žiedavimui (EURING)

logo
http://www.euring.org

Europoje naudojami spalvoti žiedai (ir kiti ženklai)

logo
http://www.cr-birding.org

Ventės rago ornitologinė stotis

logo
http://www.vros.lt

Lietuvos gamtos fondas

logo
http://www.glis.lt