LR APLINKOS MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

AM_logo
http://www.am.lt

PORTALAS MANO VYRIAUSYBĖ

AM_logo
http://www.lrv.lt


APLINKOS MINISTERIJAI PAVALDŽIOS INSTITUCIJOS

Aplinkos apsaugos agentūra

AM_logo
http://gamta.lt/

Aplinkos projektų valdymo agentūra

logo
http://www.apva.lt

TARNYBOS
Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba

logo
http://vaat.am.lt

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM

logo
http://www.vstt.lt


 

MUZIEJAI

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema

LIMIS_logo
http://kzm.limis.lt

http://limis.lt

Lietuvos muziejai

Lietuvos_muziejai_logotipas_naujas

https://www.muziejai.lt

Internetinė svetainė „Eksponatai, kuriuos verta pamatyti“

Eksponatai_kuriuos_verta_pamatyti_FEISBUKe

http://parodos.emuziejai.lt/

Lietuvos muziejų lobiai

logo_lobiai_140_104

https://www.muziejai.lt/lobiai/index.html

Kultūros paveldo skaitmeninimas

Kult_pav_skaitm_logo_lietuviskas

http://ekultura.lt/

Muziejinių vertybių skaitmeninimas

Kult_pav_skaitm_logo_lietuviskas_pakoreguotas_I

http://www.emuziejai.lt/

Lietuvos muziejų kelias

logo_muzieju_kelias_2013_1_d

 https://www.muziejai.lt/Muzieju_kelias/Muzieju_kelias_2017.lt.asp

Lietuvos zoologijos sodas

LIMIS_logo
http://www.zoosodas.lt


 

LIETUVOS NEVYRIAUSYBINĖS APLINKOSAUGINĖS ORGANIZACIJOS

Gyvūnų globėjų asociacija

logo
http://www.animal.lt

Lietuvos entomologų draugija

logo
http://www.entomologai.lt

Lietuvos ornitologų draugija

logo
http://www.birdlife.lt

Lietuvos gamtos fondas

logo
http://www.glis.lt


ŽIEDAVIMAS

Europos Sąjunga paukščių žiedavimui (EURING)

logo
http://www.euring.org

Europoje naudojami spalvoti žiedai (ir kiti ženklai)

logo
http://www.cr-birding.org

Ventės rago ornitologinė stotis

logo
http://www.vros.lt