2017 m. kovo 1 d. Muziejus pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu. Sutartyje numatyta mokslo ir viešojo sektoriaus integracija, siekiant glaudesnių teorijos ir praktikos ryšių, studentų praktinių įgūdžių tobulinimas, muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Planuojama vykdyti bendrus projektus darnaus vystymosi, aplinkos apsaugos, žmogiškųjų išteklių kompetencijos ugdymo ir kitose susijusiose srityse. Nuotraukoje-sutartį pasirašo Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Juozas Augutis ir muziejaus direktorius Ramūnas Grigonis.