Vienas svarbiausių gamtos muziejų uždavinių – išsaugoti kaip įmanoma daugiau biologinės informacijos ateinančioms kartoms. Biologinės analizės laboratorijos paskirtis – detali biologinė į muziejų patenkančių visų stuburinių gyvūnų analizė, morfologinių ir kitų duomenų, naudojamų teoriniams apibendrinimams, kaupimas. Laboratorijoje gaminami įvairių sistematinių grupių gyvūnų šlapieji ir parafinizuoti preparatai, daromos paukščių ir žinduolių odelės ir kūneliai, kaupiamos oologinės (paukščių kiaušinių) ir osteologinės (paukščių ir žinduolių skeletų) kolekcijos.

Muziejinės gyvūnų kolekcijos yra archyvas, kuriame sukaupta daug vertingos biologinės informacijos. Visa informacija apie rūšį užkoduota kiekvienos ląstelės DNR, todėl greta tradicinių zoologinių preparatų pradėta kaupti genetinių išteklių – gyvūnų audinių – kolekcija, kuri galės būti panaudota taksonominiams, filogenetiniams, evoliuciniams, populiaciniams ar ekologiniams tyrimams.

GYVŪNŲ AUDINIŲ KOLEKCIJA

Genetinių išteklių kolekcijos tampa vis svarbesnės vykdant biologinius tyrimus. Šalia įprastinių gamtos muziejams kolekcijų – gyvūnų iškamšų, skeletinių ir spiritinių preparatų – muziejuje pradėta kaupti gyvūnų audinių kolekcija. Molekuliniams tyrimams įmanoma imti mėginius ir iš tradicinių kolekcijų, tačiau nesant optimalių laikymo sąlygų DNR kokybė nebus labai gera ir tyrimo rezultatai nebus tikslūs. Naujai paimti audinių mėginiai laikomi palankiose DNR išsaugojimui sąlygose giluminio šaldymo šaldiklyje -70 °C temperatūroje. 2014 metais kolekcijoje buvo sukaupta jau daugiau kaip 500 gyvūnų audinių mėginių (10 žinduolių ir 97 paukščių rūšių). Kolekcijoje yra ir retų gyvūnų, įrašytų į |Raudonąją knygą, mėginių (4 žinduolių ir 25 paukščių rūšių); kai kurių paukščių imtys siekia 20 vienetų (baltojo gandro, didžiojo kormorano, paprastojo suopio, naminės pelėdos).

Kolekcija kaupiama turint tikslą vykdyti įvairius mokslinius tyrimus, taikant naujausius molekulinės analizės metodus. Audiniai skolinami, laikantis numatytos audinių skolinimo strategijos. Dėl audinių skolinimosi kreiptis el. paštu biolab@zoomuziejus.lt

Audinių skolinimo strategija