MUZIEJAUS RINKINIŲ STRUKTŪRA

Muziejuje saugoma didžiausa Lietuvoje zoologinė kolekcija, virš 247 500 vienetų įvairiausių zoologinių preparatų: iškamšų, griaučių, kaukolių, odų, kiaušinių, skystyje konservuotų, mumifikuotų (sausų) ir kitokių. Nuo smulkutėlių skydamarių iki žirafos. Vieni skirti mokymo (eksponavimo, demonstravimo) tikslams, kiti — moksliniams tikslams. Vertingiausieji sudaro pagrindinį fondą, mažesnės vertės — pagalbinį.

Rinkinių duomenų bazę galima peržiūrėti internete, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) portale, Kauno zoologijos muziejaus svetainėje adresu: kzm.limis.lt

Visi muziejaus rinkiniai padalinti į grupes, atsižvelgiant į gyvūnų klasifikaciją:

BESTUBURIŲ RINKINYS

Bestuburių rinkinių grupę sudaro bestuburių gyvūnų (išskyrus vabzdžius ir moliuskus) preparatų rinkinys (daugiau kaip 2050 kolekcinių vienetų) ir malakologinis rinkinys (daugiau kaip 51 750 vnt. moliuskų preparatų). Čia saugoma ir intensyviai pildoma pagrindinė Lietuvos moliuskų faunos kolekcija. Išskirta keletas autorinių malakologinių kolekcijų: H. Lomanderio kolekcija; E. Liutikienės kolekcija; M. Gižo kolekcija; P. Šivickio kolekcija; V. Matuzevičiaus kolekcija.

ENTOMOLOGINIS RINKINYS

Entomologinis rinkinys – tai ilgo ir kruopštaus kelių žmonių kartų darbo rezultatas, centrinė Lietuvos vabzdžių kolekcija. Sukaupta apie 190 000 vabzdžių preparatų. Atskiras saugojimo grupes sudaro autorinės entomologinės kolekcijos: K. Ario kolekcija; S. Karaliaus kolekcija; V. Bačiansko kolekcija; V. Inokaičio kolekcija; V. Tamučio kolekcija; Čepkelių VR kolekcija; Kamanų VR kolekcija.

ICHTIOLOGINIS RINKINYS

Sukaupta 2930 ichtiologinių preparatų. Daugumą mokslinės kolekcijos sudaro skystyje konservuoti žuvų kūnai. Demonstravimui skirta daugiau kaip 100 iškamšų ir parafinavimo metodu pagamintų preparatų. Kolekcionuojant pirmiausiai siekiama fiksuoti žuvų paplitimą Lietuvos vandenyse.

HERPETOLOGINIS RINKINYS

Čia kaupiami varliagyvių ir roplių zoologiniai preparatai. Iš viso rinkinyje yra apie 3500 kolekcinių vienetų. Skystyje konservuoti gyvūnų kūnai – 3200 vnt., apie 100 iškamšų, o likusieji 150 vnt. – tai skeletai, jų dalys, odos, kiaušiniai, parafinuoti eksponatai ir kt.

ORNITOLOGINIS RINKINYS

Ornitologinių rinkinių grupę sudaro ornitologinių (paukščių kūnų) preparatų rinkinys ir oologinis (kiaušinių ir lizdų) rinkinys.

Ornitologijos saugyklose sukaupta apie 10 000 kolekcinių vienetų: per 6500 paukščių odų preparatų, per 1800 iškamšų, per 1600 vienetų skeletinių preparatų, 600 skystyje konservuotų preparatų, apie 1000 paukščių kiaušinių dėčių, 150 lizdų. Pagrindinę rinkinio dalį sudaro Lietuvos paukščių preparatai. Bet turime ir kitų kraštų faunos atstovų: Brazilijos, Tadžikistano, Azerbaidžano, Buriatijos ir kt.

2003 metų duomenimis, Kauno zoologijos muziejaus paukščių kolekcija tarp 130 tokio tipo didžiausių Europos muziejų  kolekcijų (pagal rinkinio dydį) užima  69 vietą.

TERIOLOGINIS RINKINYS

Teriologiniame rinkinyje saugoma 367 žvėrių rūšių 6970 preparatų. Tarp jų 531 iškamša, daugiau kaip 1200 odos ir odos darinių preparatų, apie 4500 kaulų preparatų, 705 skystyje konservuoti preparatai ir kt. Rinkinyje stengiamasi atspindėti Lietuvos gyvūnijos įvairovę ir jos pokyčius.

 

MUZIEJAUS RINKINIŲ STRATEGIJA

Muziejaus rinkinių komplektavimo strategija (2015 – 2020 metų laikotarpiui) >>


SKOLINIMO NUOSTATOS IR TVARKA

Kauno T. Ivanausko muziejaus eksponatų skolinimo nuostatos >>
Kauno T. Ivanausko muziejaus eksponatų skolinimo tvarka >>


RINKINIŲ NAUDOJIMO TVARKA

Mokslinių rinkinių naudojimo naujoji tvarka >>

Muziejaus rinkiniai Lietuvos integralioje informacinėje sistemoje:

LIMIS_logo

 

PUBLIKACIJOS RINKINIŲ SAUGOJIMO KLAUSIMAIS:

1. Gurskas, A. Zoologinių rinkinių saugojimo ypatumai. 2002, Kaunas, 16 p. >>>

2. Gurskas, A. Rinkinių saugojimas. Šlapieji rinkiniai. : Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Nr. 2, 2007, p. 7 –13. >>>

3. Gurskas, A. Rinkinių saugojimas. Eksponatų iš odos ir kailio priežiūra. Kn.: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Nr. 2, 2007, p. 14 – 20. >>>

4. Gurskas, A. Rinkinių saugojimas. Etiketė zoologijos muziejų rinkiniuose. Kn.: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Nr. 3, 2008, p. 48 – 55. >>>

5. Gurskas, A. Rinkinių saugojimas. Kenkėjų problemos sprendimai. Kn.: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Nr. 3, 2008, p. 56 – 61. >>>

6. Gurskas, A. Zoologinių duomenų bazė >>>