Iš trijų 2018 m. birželio 26 d. Padauguvos miške (Kauno r.) lizde buvusių ir Dariaus Musteikio bei Tautvydo Kuodžio apžieduotų juodųjų gandrų (Ciconia nigra) jauniklių du, paženklinti standartiniais metaliniais ir plastiko žiedais (LITHUANIA A010 + BALTAS V517 ir LITHUANIA A011 + BALTAS V518) rugpjūčio 8 d., t. y. praėjus 43 dienoms po žiedavimo, pastebėti šešių juodųjų gandrų būrelyje Lenkijoje prie Niechorze gyvenvietės visai netoli Baltijos jūros pakrantės (Vakarų Pamario vaivadija). Atstumas tarp žiedavimo ir aptikimo vietų 569 km.

Dar vienas tą pačią dieną tame pačiame miške, bet kitame lizde, kuriame buvo net 5 jaunikliai, tų pačių žieduotojų apžieduotas paukštis (žiedai LITHUANIA A005 + BALTAS V512) rugpjūčio 15 d., t. y. praėjus 50 dienų po žiedavimo, pastebėtas taip pat Lenkijoje netoli Kromolice gyvenvietės (Didžiosios Lenkijos vaivadija). Atstumas tarp žiedavimo ir aptikimo vietų 530 km.

Lietuvos juodųjų gandrų rudeninės migracijos kryptis Europoje yra tiesiai į pietus (link Vakarų Bulgarijos). Todėl šis, ganėtinai toli į vakarus nuo įprastinės jų migracijos krypties paukščių nutolimo faktas, yra tikrai vertas dėmesio. Antra vertus, jie (ir keli ankstesni Lietuvoje žieduotų juodųjų gandrų aptikimai Vokietijoje per pirmąją jų rudeninę migraciją) byloja apie tai, kad juodieji gandrai, prieš pasiekdami Vakarų Bulgariją, iš kur per Turkiją skrenda link šiaurės rytinio Viduržemio jūros pakraščio , o po to rytine jūros pakrante link Afrikos, po Rytų ir Vidurio Europą “paklajoja” ne taip jau retai.

Rugpjūčio 17 d. Birvėtos žuvininkystės tvenkiniuose Valdimantas Grigonis aptiko ir nufotografavo du jaunus juoduosius gandrus, paženklintus standartiniais metaliniais ir plastiko žiedais (ESTONIA A5522 + BALTAS 7055 ir ESTONIA A5521 + BALTAS 7056). Tai du iš keturių tame pačiame lizde birželio 27 d., t. y. prieš 51 dieną Urmo Selio (Urmas Sellis) ir Margito Piako (Margit Päkk) Estijoje, Verumos apskrityje žieduotų jauniklių. Atstumas tarp žiedavimo ir aptikimo vietų 251 km.

2018-08-22_Cic_nig_Zemelapis
Linijomis sujungtos Lietuvoje žieduotų ir Lenkijoje aptiktų bei Estijoje žieduotų ir Lietuvoje aptiktų juodųjų gandrų žiedavimo (raudona žymė) ir aptikimo (žalia žymė) vietos.

Šie du Estijoje žieduoti ir Lietuvoje aptikti paukščiai, o taip pat du Lietuvoje žieduoti ir Lenkijoje aptikti paukščiai patvirtina, kad bent jau migracijos pradžioje tame pačiame lizde išaugę juodųjų gandrų jaunikliai gali migruoti kartu.

2018-08-22_Cic_nig_Nuotrauka_1
Estijoje 2018-06-27 žieduotas (žiedai ESTONIA A5522 + BALTAS 7055) paukštis Birvėtos žuvininkystės tvenkiniuose Lietuvoje 2018-08-17. Valdimanto Grigonio nuotrauka.

2018-08-22_Cic_nig_Nuotrauka_2
Estijoje 2018-06-27 žieduotas (žiedai ESTONIA A5521 + BALTAS 7056) paukštis Birvėtos žuvininkystės tvenkiniuose Lietuvoje 2018-08-17. Valdimanto Grigonio nuotrauka.

2018-08-22_Cic_nig_Nuotrauka_3
Tie patys paukščiai lizde žiedavimo dieną (2018-06-27). Margito Piako (Margit Päkk) nuotrauka.

Dar vienas Estijoje, lizde Karulos nacionaliniame parke telemetriniu įrenginiu paženklintas juodojo gandro jauniklis, pavadintas Maru, rugpjūčio 4 d. paliko gimtojo lizdo apylinkes. Pietų kryptimi perskrido Latviją, per Lietuvą nuskrido vėl į Latviją iki Kurzemės. Iš ten pasuko atgal ir rugpjūčio 11 d. atskrido į Lietuvą netoli Skaistgirio (Joniškio r.). Čia jis prabuvo 10 dienų ir rugpjūčio 21 d. išskrido. Rugpjūčio 22 d. jis buvo netoli Pakruojo. Beja, šis paukštis taip pat nutolo gana toli į vakarus nuo įprastinės migracijos krypties. Informacija apie šį paukštį pasidalino Estijos ornitologas Urmas Selis. Šio ir dar keturių telemetriniais įrenginiais 2018 m. Estijoje paženklintų juodųjų gandrų jauniklių skrydžių maršrutų žemėlapį galima rasti čia: http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=en

2018-08-22_Cic_nig_Marsrutas
Estijoje 2018 m.birželio 27 d. telemetriniu įrenginiu lizde paženklinto ir rugpjūčio 4 d. išskridusio iš gimtojo lizdo apylinkių juodojo gandro jauniklio skrydis (pagal 2018-08-22 internete skelbtus duomenis).

Lietuvos PŽC informacija