Visame pasaulyje labai daug paukščių apžieduoja paukščių žieduotojai-mėgėjai. Vieniems tai yra hobis, kiti, bendradarbiaudami su profesionaliais ornitologais, tai daro atlikdami vienokius ar kitokius paukščių tyrimus. Bet kokiu atveju šis darbas yra labai reikalingas ir naudingas.


Kai kuriose šalyse žieduotojų-mėgėjų skaičius yra išties nemažas. Nors atskirais metais jų skaičius kiek kinta, įvairiose šalyse apytiksliai jis yra toks: Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje (kartu) – 2 tūkst., Vokietijoje – 800, Suomijoje ir Ispanijoje – po 650, Belgijoje – 600, Nyderlanduose ir Norvegijoje – po 450, Švedijoje – 400, Italijoje – 350, Vengrijoje – 300 ir t. t.


Lietuvoje nuo 1979 m. didžiausias žieduotojų-mėgėjų skaičius buvo 1986–1987 m. – 120–125. Po to dėl ekonominės situacijos šalyje pablogėjimo jų skaičius (ir aktyvumas) labai sumažėjo. Pastaraisiais metais žieduotojų-mėgėjų skaičius buvo nedidelis, bet gana stabilus – 35–45 asmenys.


Kiekvienas paukščių žieduotojas-mėgėjas privalo turėti Paukščių ženklintojo (žieduotojo) pažymėjimą (Žin., 2010, Nr. 87-4617). Toks pažymėjimas gali būti išduodamas kiekvienam 18 m. amžiaus sulaukusiam asmeniui, gebančiam be klaidų nustatyti rūšį, lytį ir amžių tų rūšių paukščių, kuriuos jam leidžiama žieduoti. Be to, asmuo privalo pakankamai gerai žinoti:

  1. paukščių biologiją ir ekologiją;
  2. paukščių žiedavimo tikslus ir svarbą;
  3. paukščių žiedavimo technologiją;
  4. visų paukščių žiedavimą reglamentuojančių teisės aktų ir instrukcijų reikalavimus.

Paukščių ženklintojo (žieduotojo) pažymėjimą nustatyta tvarka išduoda Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Kiekvienas paukščių žieduotojas privalo griežtai laikytis nustatytos paukščių žiedavimo tvarkos.


Visais klausimais, susijusiais su paukščių žiedavimu Lietuvoje, prašome kreiptis į Lietuvos paukščių žiedavimo centrą.