Miškinė miegapelė

Dryomys nitedula

  • Miškinė miegapelė įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą.
  • Žiemos įmygis trunka apie 8 mėnesius (rugsėjo–balandžio mėnesiais).
  • Mitybos racionas keičiasi sezoniškai: pavasarį vyrauja gyvūninės kilmės maistas, vasarą – augalinės.
  • Pagrindinė grėsmė – natūralių buveinių skurdinimas.
  • Svarbu išsaugoti jų buveines ir jose iškelti inkilų.
  • Miškinės miegapelės Lietuvoje aptinkamos tik Pravieniškių miškų masyve. Miškinė miegapelė Lietuvoje pirmą kartą buvo aptikta Šakių miškų urėdijoje – 1985 m. ją aptiko muziejaus darbuotojas R. Keraitis. 2001 m. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojai aptiko šią rūšį dar vienoje teritorijoje – Pravieniškių miškų masyve. Šioje vietovėje muziejaus teriologai kasmet vykdo miškinių miegapelių populiacijos tyrimus.

not a terminal