Pilkasis vilkas

Canis lupus

  • Pilkieji vilkai yra viena iš pasaulyje plačiausiai paplitusių stambių plėšrūnų rūšių.
  • Jie gyvena šeimomis, kuriose yra aiški hierarchinė struktūra. Šeimai vadovauja dominuojantis patinas. Antrą vietoje šioje hierarchijos sistemoje užima dominuojančio patino partnerė.
  • Vilkai be maisto gali išgyventi ilgiau nei savaitę.
  • Ieškodami maisto šie plėšrūnai gali nukeliauti didelius atstumus – apie 20 km per dieną.
  • Vilkai neatsisako silpnų ir ligotų savo gentainių. Net ir medžioklėse nebedalyvaujantys sužeisti ar seni vilkai nėra išvaromi iš šeimos, tačiau prie grobio jie prileidžiami paskutiniai.
  • Vilkai atlieką svarbias ekologines funkcijas. Jie medžioja silpnus ir sergančius gyvūnus. Šie plėšrūnai renkasi lengvai pagaunamą grobį – sveiko gyvūno medžioklė pareikalauja daugiau energijos ir padidina sužeidimų riziką. Sergančių gyvūnų sumedžiojimas naudingas, nes pagerina bendrą jų medžiojamų gyvūnų populiacijos sveikatą. Vilkai padeda prasimaitinti kitoms gyvūnų rūšims. Net ir pasisotinus vilkų šeimai, lieka dalis grobio, kuriuo gali maitintis kitos gyvūnų rūšys.

not a terminal