Naujiena

Jūrinių erelių grobio tyrimas

2021 12 20

      Muziejaus ornitologai kartu su kolegomis daugiau kaip dvidešimt metų Lietuvoje vykdo jūrinių erelių tyrimus. Lauko darbų metu iš lizdų buvo renkamos ir vėliau analizuojamos šių erelių veisimosi sezono grobio liekanos. Analizės rezultatai publikuojami dviejose mokslinėse publikacijose.

      Jūrinių erelių grobis ir jo liekanos lizduose buvo renkamos (1997–2018 m.) dviejose tyrimų teritorijose, kartą per sezoną įlipant į lizdus jauniklių žiedavimo metu.  Iš viso buvo surinkti 2373 grobio vienetai, priklausantys paukščių, žinduolių ir žuvų klasėms, iš kurių 2272 apibūdinti iki rūšies. Grobis ar jo liekanos (kūno dalys, kaulai, plunksnos, kailis, kaukolės ir kt.) buvo identifikuotos naudojant etaloninių gyvūnų kolekcijas Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje.

Jūrinių erelių lizduose surinktų grobio liekanų analizė. Valdonė Bručienė

       Jūrinių erelių grobis ir jo liekanos lizduose pasiskirstė taip: žuvys sudarė 62%, vandens paukščiai – 24%, sausumos paukščiai – 10% ir žinduoliai – 4%. Nustatytos 57 paukščių, 19 žuvų ir 10 žinduolių rūšių. Europinė lydeka (Esox lucius) – gausiausias pavienis grobis, kuris sudarė 19% visų nustatytų grobio liekanų. Išsami duomenų analizė parodė, kad išaugusi jūrinio erelio populiacija nedaro didesnės neigiamos įtakos saugomų paukščių rūšių populiacijoms, o retų, saugomų paukščių rūšių sumedžiojimas yra tik epizodinis, retai pasitaikantis.