Naujiena

Nauja slapiosios šiurpenės (Isognomostoma isognomostomos) radimvietė Lietuvoje

2019 11 28

2019 metų gegužės 10 d. zoologinių tyrimų metu bestuburių skyriaus vedėja  Alvyra Patapavičienė Velniaravio rezervato šlaite (Šakių r., Panemunių regioninis parkas) aptiko slapiąją šiurpenę (Isognomostoma isognomostomos). Tai naujai į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyta sraigių rūšis. Šios sraigės yra aptinkamos lapuočių miškų upelių rėvose. Slapioji šiurpenė yra sausumos sraigė.

K.Martinaičio nuotraukos.