Naujiena

Pravieniškių miške aptikta miškinė miegapelė

2021 09 03

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus teriologinio padalinio darbuotojai Šešuvos draustinyje, Pravieniškių miške aptiko retą, į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktą miškinę miegapelę (Dryomys nitedula). Iki šiol šalyje miškinės miegapelės buvo paplitusios Pravieniškių ir Kazlų Rūdos miškų masyvuose, tačiau pastaraisiais metais Kazlų Rūdos miškuose šios miegapelės nebeaptinkamos.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojai jau 14 metų vykdo kasmetinius miegapelių stebėjimus: kelia inkilus, vertina rūšinę sudėtį ir populiacijos gausumą.

Kazimiero Martinaičio nuotrauka.