Naujiena

Prof. Tadas Ivanauskas (1882 12 16–1970 06 01)

2020 12 16

Paminint 138-ąsias T. Ivanausko gimimo metines

Vienas žymiausių XX a. Lietuvos gamtininkų, vienas iš Lietuvos Universiteto Kaune kūrėjų, Gamtos tyrimo stoties, iš kurios vėliau išaugo Zoologijos muziejus, organizatorių.

Tadas Ivanauskas ilgą laiką (1919–1945 m.) buvo Zoologijos muziejaus vadovas, fundatorius ir nuolatinis mokslinis konsultantas. Meilė gamtai ir troškimas kelti savo krašto kultūrą, paskatino profesorių įkurti ir daugelį kitų mokslinių-kultūrinių įstaigų: Ventės rago ornitologinę stotį (1929 m.), Žuvinto rezervatą (1937 m.), Zoologijos sodą (1938 m.).

Tadas Ivanauskas nuo mažens domėjosi gamta. Šio jausmo įkvėpėjas buvo jo tėvas. Leonardas Ivanauskas, kuris gebėjo gaminti iškamšas, mokė pažinti augalus ir gyvūnus, ruošti augalų herbarus. 1859–1861 metais tėvo gamintos paukščių iškamšos, atkeliavusios iš gimtojo Lebiodkos dvaro Baltarusijoje, tapo Zoologijos muziejaus Kaune užuomazga.

Lebiodkos dvaras

Baigęs Varšuvos ir Peterburgo gimnazijas, Tadas Ivanauskas gamtos mokslus studijavo Peterburgo ir Sorbonos universitetuose. Studijų metais jo surinkta zoologinė medžiaga iki dabar saugoma muziejaus saugyklose.

1918 metais grįžęs į Lietuvą, su žmona Honorata Musteikoje, Varėnos r. įkūrė lietuvišką mokyklą, kurioje abu mokytojavo.

Prof. T. Ivanausko ir jo žmonos įkurta mokykla, 1919.

1919 metais, susiklosčius palankioms aplinkybėms, išsipildė ilgametė Tado Ivanausko svajonė – Kaune buvo įkurta Gamtos tyrimo stotis, davusi pradžią Zoologijos muziejui.

Profesoriaudamas Vilniaus ir Kauno aukštosiose mokyklose, Tadas Ivanauskas nuolat rengdavo išvykas į įvairius Lietuvos kampelius, kuriuose atliko mokslinius tyrimus ir kartu rinko eksponatus Zoologijos muziejui. Profesorius suorganizavo 12 mokslinių ekspedicijų į įvairius pasaulio kraštus. Žymiausios iš jų – 1931 metais į Braziliją, 1945 metais į Turkmėniją ir 1962 metais suorganizuota paskutinė ekspedicija į Obės žemupį. Visa medžiaga, surinkta ekspedicijų metu, buvo skirta Zoologijos muziejui.

Prof. T. Ivanauskas Brazilijoje, 1931.

Tadas Ivanauskas – plataus profilio gamtininkas. Spaudoje pradėjo bendradarbiauti. 1907–1908 metais. Jo rašytinis palikimas yra 37 knygos ir brošiūros, 2 vadovėliai, 15 mokslinių veikalų, daugiau nei 600 straipsnių tuometinėje periodinėje spaudoje. Už trijų tomų monografiją „Lietuvos paukščiai“ 1959 metais apdovanotas respublikine premija.

Tadas Ivanauskas visą gyvenimą paskyrė gamtai. Jis vienas pirmųjų Lietuvoje iškėlė ir skleidė gamtos apsaugos idėją. Organizavo gamtosauginį darbą, į kurį įtraukė ir visuomenę bei padėjo to darbo mokslinius pamatus.

prof. T. Ivanauskas, 1968.

„Gamtos viešpat ne tas, kuris naikina, bet tas, kuris kuria. Tik giliai moksliškas, o ne ūkiškai savanaudiškas gamtos pertvarkymas atneš naudą žmonijai“.

Argi neaktualios Tado Ivanausko mintys ir šiandien?