Naujiena

Vykdyta žiemojančių vandens paukščių apskaita

2021 01 29

Šių metų sausio mėnesį vyko žiemojančių vandens paukščių apskaita, kurią koordinavo Lietuvos ornitologų draugija. Prie šios apskaitos prisidėjo ir Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ornitologai, kurie paukščių apskaitas vykdo nuo 1993 metų. Vandens paukščiai buvo skaičiuoti keliose vietose, kur yra neužšalusio vandens plotų. Apskaitų metu muziejaus ornitologai suskaičiavo daugiau nei 7 500 žiemojančių paukščių. Daugiausiai pastebėta didžiųjų ančių (lot. Anas platyrhynchos), klykuolių (lot. Bucephala clangula), laukių (lot. Fulica atra). Aptikti ir rečiau į mūsų šalį užklystantys ar čia žiemojantys paukščiai: žilosios (lot. Aythya marila) ir ledinės antys (lot. Clangula hyemalis), gulbės giesmininkės (lot. Cygnus cygnus), mažieji kragai (lot. Tachybaptus ruficollis), didieji baltieji garniai (lot. Egretta alba), tulžiai (lot. Alcedo atthis). Prie Kauno hidroelektrinės pavyko užfiksuoti ir itin retai mūsų šalyje apsilankančią šalminę antį (lot. Netta rufina).

Itin retai šalyje sutinkama šalminė antis.

Kasmet prie Kauno hidroelektrinės susirenka keli tūkstančiai žiemojančių vandens paukščių.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ornitologų nuotraukos.