ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus nuostatai

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus 2024 m. veiklos planas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

Viešųjų pirkimų planas 2024 m.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

2024 m. I ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2023 m. II ketvirčio mokėtinų sumų ataskaita

2023 m. III ketvirčio mokėtinų sumų ataskaita

2023 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

2023 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2022 m. III ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2022 m. 6 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2021 m. II ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2021 m. III ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2021 m. III ketvirčio mokėtinų sumų ataskaita

2021 m. IV ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2021 m. 6 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2020 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I pusmečio pažyma dėl finansavimo sumų

2020 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. biudžeto vykdymo pažyma dėl finansavimo sumų

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų

2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2024 m. 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. 6 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. 3 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. 6 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 

2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus tarnybiniai automobiliai

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus muziejaus lankymo standartas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus edukacinių programų standartas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus apžvalginės ir teminės ekskursijos standartas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus vidaus kontrolės politika

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Finansų kontrolės taisyklės

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus etikos kodeksas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklės

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbo reglamentas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje tvarkos aprašas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus kasmetinių atostogų suteikimo eilės nustatymo taisyklės

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus veiklos rizikos valdymo politika

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus gautos paramos skirstymo taisyklės

Paukščių ženklinimo (žiedavimo) Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas (1995 m. birželio 8 d. Nr. I-930)

Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatai

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1113)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (TAR, 2016-09-19, Nr. 23709)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (TAR, 2017-05-04, Nr. 7550)

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas (2014 m. gruodžio 11 d. Nr. XII-1428)

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

not a terminal