Aukcionai

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus 2019 m. gegužės 31 d. viešame prekių aukcione parduoda automobilį Mazda 5


KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUJE

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

TURTO PARDAVIMO VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE SKELBIMAS

 

 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus (toliau - Muziejus) 2019 m. gegužės 31 d. viešame prekių aukcione parduoda šį naudotą (ilgalaikį, trumpalaikį materialųjį) turtą:

Turto objekto pavadinimas, markė, modelis, valstybinis numeris, identifikacinis numeris

Inventorinis

Nr.

Įsigijimo metai

 

Pradinė pardavimo

kaina,

Eur su PVM

Minimalus kainos didinimo

intervalas,

Eur su PVM

Techniniai duomenys, informacija apie turto sertifikavimą, registravimą ir trečiųjų asmenų teisės parduodamą turtą

Automobilis Mazda 5, valst. Nr. BZC 120

150013

2006

1100

50

 

Kuro tipas – benzinas, 2.0 l. – 107 kw, 7 sėdimos vietos, kėbulas turi korozijos pažeidimų.

 

    

Aukciono dalyvių registravimo vieta – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Laisvės al. 106, Kaunas, 404 kab.      ____________________________                                       ___                                     

Aukciono dalyvių registracijos pradžia -_nuo 2019 m. gegužės 31 d. 09.30 val.____________

Atvykęs į aukcioną dalyvis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba juridinio asmens įgaliojimą ir tapatybę patvirtinantį dokumentą.  

Aukciono pradžia 10:00 val.

Parduodamo turto apžiūra  (Nuo 2019-05-25 iki 2019-05-28 , 9 iki 12 val.)_ Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Laisvės al. 106, Kaunas

Kontaktinis asmuo_Rimas Kuprys, ūkio skyriaus vedėjas, tel. 8 645 31810, el. p. rimas.kuprys@zoomuziejus.lt                      _______

Neįvykus aukcionui, pakartotinis aukcionas vyks  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_2019 m. birželio 17 d. ir 2019 m. birželio 25 d.  Laisvės al. 106, Kaune.                                                                          

Pakartotinuose aukcionuose parduodamų turto objektų kaina bus paskelbta interneto tinklapyje www.zoomuziejus.lt/aukcionai

Aukciono dalyvio mokestis - _6__________ eurų.

Pradinio įnašo dydis -_____10 % pradinės kainos____________ eurų.

Žiūrovo mokestis - _______3___________­­­­­_ eurų

Dalyvauti aukcione turi teisę asmenys, sumokėję dalyvio mokestį ir pradinį įnašą ne vėliau, kaip vieną dieną iki aukciono pradžios, į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010042502501297. Aukciono dalyvio bilietas išduodamas registruojant aukciono dalyvį.

         Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 (tris) darbo dienas po pateiktos išankstinio apmokėjimo sąskaitos išrašymo dienos. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto objektą dienos. Praleidęs šį terminą aukciono laimėtojas privalo atlyginti su turto saugojimu susijusias išlaidas.

Aukciono dalyvio mokestis neįskaitomas į pirkimo sumą ir negrąžinamas (ir tuo atveju, jei dalyvis į aukcioną neatvyko). Aukcionui neįvykus, dalyvio mokestis grąžinamas tik gavus aukciono dalyvio prašymą, kuriame turi būti nurodyti lėšų grąžinimui reikalingi aukciono dalyvio sąskaitos duomenys.

Aukciono dalyviui, laimėjusiam aukcioną, pradinis įnašas įskaitomas į pirkimo sumą. Nelaimėjusiam dalyviui ar neįvykus aukcionui pradinis įnašas grąžinamas per 3 darbo dienas. Atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę, pradinis įnašas negrąžinamas.