Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus vykdomos veiklos finansinės ataskaitos už paskutinius 5 metus.
2017 m. biudžeto ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>

2017 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>

2017 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>

2016 m. biudžeto ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>

2016 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>

2016 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>

2015 m. biudžeto ataskaitų rinkinys

2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>

2015 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>

2015 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>

2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys >>