Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus 2022 m. sausio 3–birželio 30 d. įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ projektą  „Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus inovatyvių paslaugų įvairovės plėtra ir prieinamumo užtikrinimas“.

Projekto tikslas – didinti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicijos interaktyvumą ir prieinamumą, taikant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, supažindinant visuomenę su biologine įvairove, jos išsaugojimo svarba ir taip kuriant pridėtinę vertę, leisiančią pritraukti naujas auditorijas ir prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių visuomenės lūkesčių.

Projekto metu, atnaujinus muziejaus interneto svetainę, buvo sukurta inovatyvi-pažintinė platforma „Gamta muziejuje – muziejus gamtoje“, kurios turinys integruotas ir į muziejuje esančius informacinius terminalus. Siekdami užtikrinti muziejaus ekspozicijos interaktyvumą, lankytojų efektyvų susipažinimą su ekspozicija, dalis pažintinės platformos turinio pateikiama ekspozicijoje, pasitelkiant QR kodų technologiją.

Sukurtoje inovatyvioje pažintinėje-internetinėje platformoje pateikiama tekstinė, vaizdinė ir garsinė informacija, kuri suteikia galimybę ne tik pažinti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspoziciją, bet ir gauti susistemintą, tikslią, muziejaus mokslinių darbuotojų patikrintą informaciją apie Lietuvos ir pasaulio gyvūnus bei jų įvairovę.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

not a terminal