Dalinamės akimirkomis iš Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje vykusio akademiko Mečislovo Žalakevičiaus monografijos „Akademiko Tado Ivanausko fenomenas“ pristatymo.

Monografijos pristatymas ir autoriaus pranešimas skirtas profesoriaus akademiko Tado Ivanausko 140-osioms gimimo metinėms paminėti.

„Tadas Ivanauskas – Žmogus Legenda, atstovaujantis ištisą epochą XX a. šalies biologijoje, kartu su grupele bendraminčių padėjęs pamatus moderniai valstybei, jos aukštajam mokslui, moksliniams tyrimams biologijoje ir agronomijoje. Milžiniškas jo indėlis į nepriklausomos ir okupuotos Lietuvos kelių biologijos ir agronomijos mokslo šakų, kelių aukštųjų mokyklų, daugybės įstaigų, visuomeninių organizacijų, akcijų ir judėjimų kūrimą, Lietuvos gamtos apsaugą, profesionalųjį visuomenės švietimą“, – rašo akademikas Mečislovas Žalakevičius.

not a terminal