Lietuvos vabalų fauna pasipildė dar viena nauja vabalų rūšimi – guobiniu palviu (Exocentrus punctipennis). Iki šiol Lietuvoje žinomi du šios rūšies vabalų radimo atvejai: pirmąjį vabalą dar 2019 metais, atsitiktinai įskridusį pro langą, savo namuose rado entomologas Vitalijus Bačianskas, antrasis šios rūšies vabalas 2022 metais buvo nufotografuotas Vilniaus rajone. Guobinis palvys – tai šilumamėgė rūšis, išplitusi Vidurio ir Pietų Europoje, tad šios rūšies radavietės Lietuvoje yra labiausia į šiaurę nutolę guobinio palvio radimo taškai.

Daugiau informacijos čia.

not a terminal