Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus entomologiniame rinkinyje buvo aptikta Lietuvoje iki šiol nežinoma vabalų rūšis – ūsuotis Aegosoma scabricorne. Šis vabalas prieš keturis dešimtmečius buvo klaidingai identifikuotas kaip Šiaurinis stuobrialindis (Tragosoma depsarium).

Iš pradžių šio vabalo rūšį gamtininkas Saulius Karalius nustatė teisingai, tačiau vėliau kitų entomologų padaryta klaida išliko iki šių dienų. Klaidą pastebėjo Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus entomologai, rinkdami duomenis publikacijai apie vabalus ūsuočius.

Ūsuotis Aegosoma scabricorne yra daugelyje Europos šalių sparčiai nykstanti rūšis. Šis stambus, iki 5 cm dydžio vabalas gyvena Pietų ir Vidurio Europoje. Labiausia į šiaurę nutolusios radavietės yra Vokietijoje, netoli Berlyno, ir pietinėje Lenkijoje. Lietuvoje, Čepkelių rezervate, 1978 metais rasti 2 vabalai yra šiauriausia iki šiol žinoma šios rūšie radavietė Europoje.

Šie ūsuočiai vystosi įvairiuose džiūstančiuose ir nudžiūvusiuose lapuočiuose medžiuose – dažniausiai tuopose ir blindėse taip pat skrobluose, ąžuoluose, bukuose, klevuose, uosiuose, guobose, beržuose, alksniuose, kaštonuose.

Aegosoma scabricorne

not a terminal