Smėlyninis šoklys (Cylindera arenaria) – viena iš šešių Lietuvoje gyvenančių vabalų šoklių rūšių. Ši rūšis plačiai paplitusi Europoje, tačiau nėra dažna. Natūralios šios rūšies buveinės – smėlėtos ar žvyringos upių pakrantės, apaugusios reta žoline augalija. Tokių natūralių buveinių Europoje sparčiai mažėja dėl upių pakrančių urbanizavimo, pritaikymo rekreacijai. Pastebėta, kad šie vabzdžiai palaipsniui prisitaiko gyventi smėlio ar žvyro karjeruose, kuriuose yra vandens. Lietuvoje iki šiol žinomos trys smėlyninio šoklio radavietės. Visos jos yra smėlio karjeruose.  Naujausia smėlyninio šoklio radavietė yra Šakių rajone, kur šiais metais nedideliame smėlio karjere rasta skaitlinga šių vabzdžių populiacija.

Smėlyninis šoklys (Cylindera arenaria)

not a terminal