Mūsų stebimame jūrinių erelių lizde iš antro kiaušinio ereliukas taip ir neišsirito. Suaugę paukščiai kiaušinį vis mažiau šildė ir vėliau jį užkasė. Nors abu poros nariai yra nežieduoti ir sunku atskirti paukščius nuo kitų suaugusių individų, manoma, kad lizde pradėjo lankytis svetima patelė. Ji vėliau kartu su patinu ėmė taisyti lizdą.

Lizdą lanko ne tik ereliai – į jį buvo užsukusi ir pora sketsakalių. Šie į Lietuvos raudonąją knygą įtraukti paukščiai patys lizdų nekrauna, o užiminėja kitų paukščių suręstus. Gali perėti tiek varnos, tiek ir didžiuliame jūrinio erelio lizde. Ar paukščiai įsikurs šiame lizde, pamatysime.

Tuščias lizdas tapo traukos objektu ir smulkiems žvirbliniams paukščiams. Pastarieji, kai nėra erelių, atskrenda ir renka medžiagą savo lizdams: šiaudus, šerius, vilną. Kamera užfiksavo, kad lizde „darbavosi“ varnėnai, dagiliai, didžiosios bei mėlynosios zylės, erškėtžvirblis. Taigi, erelių lizdas pasitarnauja ne tik teisėtiems šeimininkams.

Filmuotoje medžiagoje galite pamatyti, kaip krapštydamas gūžtą erelis užkasa kiaušinį, lizdą aplanko sketsakaliai, medžiagos savo lizdams rinkti atskrenda įvairūs žvirbliniai paukščiai.

not a terminal