Pūzravabaliai (Pythidae) yra nedidelė saproksilinių (negyvoje, irstančioje medienoje besivystančių) vabalų šeima. Palearktikoje aptiktos tik 8 jų rūšys. Lietuvoje iki šiol buvo žinoma tik viena rūšis – paprastasis pūzravabalis (Pytho depressus).

Paprastasis pūzravabalis (Pytho depressus).

Paprastojo pūzravabalio lerva (Pytho depressus).

Pastarąjį dešimtmetį muziejaus entomologai dr. Vytautas Tamutis ir dr. Romas Ferenca, vykdydami intensyvesnius faunos tyrimus Lietuvos saugomų teritorijų miškuose, aptiko dar vieną šios genties rūšį – eglinį pūzravabalį (Pytho abieticola Sahlb.). Ši europinė rūšis yra itin reta visame paplitimo areale. Priskirtina išnykstančių rūšių grupei, yra susijusi su sengirėmis, vystosi po nudžiūvusių eglių, kėnių, rečiau, pušų žieve.  Bendradarbiaudami su kolegomis iš kaimyninių šalių, šią puikią naujieną entomologai paskelbė mokslinėje publikacijoje, kurioje taip pat yra pateikta glausta informacija apie abiejų  rūšių ekologiją, biologiją ir paplitimą. Sudarytas papildytas Palearktikoje aptinkamų Pytho genties pūzravabalių rūšių sąrašas.

Straipsnio prieiga internete: https://bdj.pensoft.net/article/115422/.

Eglinis pūzravabalis (Pytho abieticola Sahlb).

Eglinio pūzravabalio buveinė.

not a terminal