Visi žinome, kas yra vėžiagyviai tai – vėžiai, krabai, krevetės. Jūrų antytės (Lepas anatifera) irgi vėžiagyvis, priklausantis ūsakojojų (Cirripedia) poklasiui. Tai tropinėse ir subtropinėse jūrose gyvenantys gyvūnai,  lanksčiu stiebeliu prisitvirtinę prie substrato: uolų, laivų korpuso, prieplaukos polių, laivų nuolaužų, plaukiojančių dumblių, moliuskų kriauklių. Stipriai pakitusį kūną iš visų pusių dengia plokštelės. Lanksčiomis, šeriuotomis krūtinės kojomis, kurias iškiša iš kiauto, gaudo planktoną ir juo maitinasi. Iš kiaušinėlio išsiritusi lerva nauplijus yra judri. Nauplijus plaukioja, maitinasi ir auga apie šešis mėnesius. Po to lerva galvine dalimi specifinių baltymų pagalba prisitvirtina prie substrato, virsta suaugėliu ir taip gyvena visą likusį gyvenimą.

Jūrų antytės (Lepas anatifera)

Jūrų antytės kai kur yra laikomos delikatesu. Tas patiekalas vadinasi Percebes. Ispanijoje už tokio patiekalo lėkštę galima sumokėti ir 100 eurų.

Jūrų antytės fiksuotos prie Šetlando, Farerų salų, Islandijoje. Iki čia jas atnešė jūrų srovės su objektais, ant kurių prisitvirtinusios jūrų antytės. Čia jos daugintis negali, nes vanduo per šaltas.

Ūsakojų (Cirripedia) poklasiui priklauso sėslūs, jūriniai gyvūnai, turintys kalkingų plokštelių kriauklę, tarp kurios slepiasi stipriai pakitęs kūnas. Pro kriauklės tarpą iškišamos šereliais apaugusios kojos, kuriomis gaudomi planktoniniai organizmai. Galva yra sunykusi, nes ta dalimi specialių baltymų pagalba gyvūnas tvirtinasi prie substrato. Ūsakojais dažnai būna apaugę banginiai, laivų korpusai, jūriniai vėžliai, uolos. Gyvena tropinėse ir subtropinėse jūrose, mėgsta seklų vandenį, nors gali gyventi iki 600 m gylyje. Jūrų antytės prie substrato tvirtinasi lanksčia kojele, o jūrų gilės tiesiog prie substrato. Jūrų gilė (Balanus improvisus) iš Šiaurės Amerikos paplito visame pasaulyje. XIX a. pateko į Europą ir į Baltijos jūrą, todėl mūsų pajūryje dažnai randamos kriauklės, medžio nuolaužos ir kitokie objektai, apaugę jūrų gilėmis.  Yra ir parazitinių ūsakojų. Suaugusi sakulina (Saculina) yra maišelio pavidalo. Ji parazituoja krabus ir maitinasi šeimininko kūno sąskaita.

not a terminal