Sausio mėnesį vyko kasmetinė žiemojančių vandens paukščių apskaita, kurią šalies mastu koordinavo Lietuvos ornitologų draugija. Prie šios apskaitos prisidėjo ir Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ornitologai, kurie tokias apskaitas vykdo jau trisdešimt metų. Vandens ar su vandeniu susiję paukščiai tradiciškai buvo skaičiuoti keliose vietose, kur yra neužšalusio vandens plotų. Apskaitų metu muziejaus ornitologai suskaičiavo daugiau nei 8500 žiemojančių paukščių. Daugiausiai stebėta klykuolių, didžiųjų ančių, gulbių giesmininkių, laukių. Matyti ir rečiau mūsų šalyje žiemoti pasiliekantys ar užklystantys paukščiai, tokie kaip žilosios bei pilkosios antys, didieji baltieji garniai, mažieji dančiasnapiai, jūriniai ereliai, stebėtas vienas ausuotasis kragas.

Žiemojantys jūriniai ereliai

not a terminal