Gegužės 5 d. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje lankėsi Gamtos tyrimų centro vadovai ir moksliniai darbuotojai. Apsilankymo metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuria sutarta įgyvendinti bendras veiklas, susijusias su zoologijos moksliniais tyrimais, mokslo sklaidos visuomenei plėtojimu, renginių ir iniciatyvų organizavimu. Šia sutartimi siekiama glaudesnio Lietuvos zoologų ir parazitologų bendradarbiavimo.

Bendradarbiavimas nukreiptas į mokslinių tyrimų ir doktorantūros studijų kokybės tobulinimą, darbuotojų kompetencijų stiprinimą ir visuomenės švietimą Lietuvoje.

Susitikimo metu buvo aptartos muziejaus rinkinių medžiagos, kurią sudaro per 315 000 saugojimo vienetų, panaudojimo moksliniams tyrimams perspektyvos.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktorius Ramūnas Grigonis ir Gamtos tyrimų centro direktorius prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas pasirašo bendradarbiavimo sutartį.

not a terminal