Minėdami šią dieną, dalinamės vaizdo įrašu, kuriame užfiksuoti baltųjų gandrų giminaičiai – juodieji gandrai. Reportaže pamatysite muziejaus darbuotojų iškeltame dirbtiniame lizde įsikūrusios poros gyvenimo akimirkas: tuoktuves, kopuliaciją, padėtus kiaušinius ir augančius jauniklius.

Juodasis gandras – retas, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įtrauktas, paukštis, kuris vengia žmogaus kaimynystės ir peri atokiau miškuose. Lietuvoje juodojo gandro populiacija – 480–720 porų. Pastaruosius du dešimtmečius stebimas populiacijos mažėjimas.

Šio paukščio populiacijos stabilumui grėsmę kelia miškų kirtimai, mitybinės bazės skurdinimas, pavojai tykantys migracijos keliuose ir žiemojimo vietose. Juodasis gandras jautriai reaguoja į žmonių lankymąsi netoli lizdaviečių veisimosi laiku.

Svarbu saugoti šių paukščių lizdavietes, įrengti dirbtinius lizdus, išsaugoti bioįvairovę, užtikrinti, kad gyvūnai nebūtų trikdomi, išvaikomi iš jau egzistuojančių savo perėjimo vietų.

Gandrai buvo filmuojami turint leidimą. Kamera įmontuota paukščiams dar negrįžus iš žiemoviečių, o nuimta šeimai palikus lizdą.

not a terminal