Šiais metais muziejaus ornitologai, vykdydami kasmetinius plėšriųjų paukščių monitoringo darbus, Kaišiadorių rajone aptiko erelio žuvininko (Pandion haliaetus) lizdavietę. Tai pirmas šios rūšies paukščio veisimosi atvejis centrinėje šalies dalyje, nes šie paukščiai dažniausiai peri ežeringoje rytinėje Lietuvos dalyje. Ereliai žuvininkai sėkmingai perėjo ir išaugino vieną jauniklį, kuris buvo išmatuotas bei apžieduotas, surinkti įvairūs lizdavietės parametrai. Dėkojame už pagalbą Dariui Musteikiui.

Vėliau muziejaus ornitologų iniciatyva moksliniais, aplinkosauginiais tikslais šios poros patinui buvo uždėtas GPS-GSM tipo siųstuvas. Dabar šis paukštis, sėkmingai nuskridęs daugiau kaip 6 000 kilometrų, žiemoja tolimojoje Afrikoje, Kamerūne. Įdomu tai, kad šis paukštis buvo su žiedais. Lietuvos paukščių žiedavimo centro duomenimis, jis, kaip dar neskraidantis jauniklis lizde, buvo paženklintas 2019 metais kaimyninėje Latvijoje. O suaugęs ir subrendęs įsikūrė mūsų šalyje už 206 km nuo gimtojo lizdo. Dar kartą už pagalbą dėkojame Dariui Musteikiui.

Erelis žuvininkas mūsų šalyje retai sutinkama plėšriųjų paukščių rūšis, įtraukta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą. Populiacija vertinama vos 40–50 porų.

Daugiau naujausios informacijos apie šią rūšį galite rasti čia.

Lizde sėkmingai išaugo vienas jauniklis

Ereliui žuvininkui uždėtas siųstuvas

not a terminal