Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

/neatskaičius mokesčių/

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

 

2017 m.

2018 m.

2019 m. I ketv. 2019 m. II ketv.

1.

Vadovas

1615,78 €

1767,26 €

1972,20 € 1790,55 €

 

 

2.

Vadovo pavaduotojas

1244,52 €

1273,58 €

1658,21 € 1620,47 €

 

3.

Skyrių vedėjai

1113,52 €

1109,30 €

1420,00 € 1439,22 €

 

4.

Specialistai

928,56 €

938,77 €

993,97 € 1213,70 €

 

5.

Kvalifikuoti darbininkai

562,00 €

540,37 €

603,21 € 731,30 €

 

 

6.

Darbininkai

577,07 €

460,79 €

531,32 € 555,03 €