Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

/neatskaičius mokesčių/

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

 

2017 m.

2018 m.

2019 m. 2020 m.

2021 m.

I ketvirtis

2021 m.

II ketvirtis

2021 m.

III ketvirtis

1.

Vadovas

1615,78 €

1767,26 €

1840,94 € 2030,16 € 1407,99 € 1492,84 € 2128,70 €

2.

Vadovo pavaduotojas

1244,52 €

1273,58 €

1685,13 €  1708,43 € 1654,66 € 1633,25 € 1664,18 €

3.

Skyrių vedėjai

1113,52 €

1109,30 €

1413,16 € 1577,31 € 1479,09 € 1590,56 €  1456,89 €

4.

Specialistai

928,56 €

938,77 €

1370,14 € 1333,64 € 1271,73 € 1296,73 € 1340,16 €

5.

Kvalifikuoti darbininkai

562,00 €

540,37 €

737,23 €  832,66 € 904,35 €

900,38 € 

 910,32 €

6.

Darbininkai

577,07 €

460,79 €

608,06 € 669,85 € 677,26 € 665,08 €

661,94 €