Teminės ekskursijos vienoje muziejaus salėje:

Teminės ekskursijos visose muziejaus salėse:

 • „Bestuburiai (pintys, duobagyviai, kirmėlės, moliuskai, vėžiagyviai)“
 •  „Nuostabus vabzdžių pasaulis. Naudingi bei žalingi vabzdžiai“
 •  „Lietuvos vabzdžiai“
 •  „Vabzdžių reikšmė gamtoje ir žmogui“
 •  „Bestuburių ir stuburinių tarpusavio ryšiai bei reikšmė gamtoje“
 •  „Lietuvos hidrobiontai“
 •  „Žuvų įvairovė“
 • „Varliagyviai, ropliai. Jų sandaros ir sistematikos ypatumai“
 • „Ropliai – pirmieji tikrieji sausumos stuburiniai“
 • „Lietuvos paukščiai. Būrių charakteristika“
 • „Pasaulio paukščiai. Jų įvairovė“
 • „Išskrendantys bei žiemojantys paukščiai. Paukščių migracijos“
 • „Žinduoliai – aukščiausios organizacijos stuburiniai“
 • „Lietuvos žinduoliai“
 • „Miško žinduoliai“
 • „Žvėreliai, pažįstami iš pasakų“
 • „Lietuvos gyvūnai anksčiau ir dabar“  
 • „Taksidermija – mokslas ar menas? Iškamšų gamyba“
 • „Žiemojantys gyvūnai“  
 • „Gyvūnų prisitaikymas gamtoje“
 •  „Gyvūnų mitybinė grandinė“
 • „Gyvūnų zoogeografinis pasiskirstymas“
 • „Prof. T. Ivanauskas – žymus Lietuvos gamtininkas“
 • „Gyvūnai – Lietuvos Raudonosios knygos atstovai“  
 • „Jie neturi išnykti (reti pasaulio gyvūnai)“  
 • „Introdukuoti Lietuvoje gyvūnai“  
 • „Gyvūnų sistematika“  
 • „Gyvūnai milžinai ir nykštukai“
 • „Gyvūnų biologinė įvairovė“

Apžvalginė ekskursija

Apžvalginės ekskursijos metu muziejaus lankytojai supažindinami su muziejaus ekspozicija, išdėstyta 4 muziejaus aukštuose, 7 salėse, užimančiose 2456 kv. m. plotą. Ekspozicija sistematinė – nuo bestuburių iki žinduolių. Pastovioje ekspozicijoje apie 15 000 įvairių sistematinių grupių Lietuvos bei kitų pasaulio kraštų gyvūnų.

Ekskursija skirta 5–12 klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.

Teminės ekskursijos

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje organizuojama daugiau nei trisdešimt teminių ekskursijų, kurių turinys apima įvairių gyvūnų ypatybių, zoogeografinio pasiskirstymo, sistematikos ir ekologijos temas. Šių ekskursijų ir muziejuje vykstančių paskaitų sąrašas pateikiamas žemiau.

Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su bestuburių gyvūnų (pasaulio arba Lietuvos) sistematika, gyvenamąja aplinka, sandaros ypatumais, paplitimu ir kitomis ypatybėmis. Lankytojų pageidavimu gali būti pasitelkiamos įvairios priemonės – muziejaus rinkiniuose esantys sausieji ir spiritiniai preparatai, egzoskeletai.

Šioje salėje vedama ekskursija:

 • „Bestuburiai (pintys, duobagyviai, kirmėlės, moliuskai, vėžiagyviai)“.

Ekskursija skirta jaunesnių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems.

Ekskursijų metu lankytojai supažindinami su vabzdžių rūšine sudėtimi, jų vystymosi ypatumais, paplitimu, prisitaikymu, mityba bei reikšme gamtoje. Šioje salėje vedamos ekskursijos:

 • „Nuostabus vabzdžių pasaulis. Vabzdžių reikšmė“.
 • „Lietuvos vabzdžiai“.

Ekskursijos skirtos pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems

Ekskursijose lankytojai supažindinami su varliagyvių, roplių ar žuvų sistematika, sandaros ir vystymosi ypatumais, rūšine sudėtimi, elgsena, prisitaikymu, paplitimu, sandaros ypatumais bei reikšme gamtai, žmogui, nurodomos retos ir nykstančios gyvūnų rūšys. Ekskursijos „Žuvų įvairovė“ metu parodomos žuvys rekordininkės, sužvejotos Lietuvos ir kitų šalių vandenyse. Šioje salėje vedamos ekskursijos:

 • „Varliagyviai, ropliai. Jų sandaros ir sistematikos ypatumai“;
 • „Ropliai – pirmieji tikrieji sausumos stuburiniai“;
 • „Žuvų įvairovė“.

Ekskursijos skirtos pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems.

Ekskursijų metu lankytojai supažindinami su (pasaulio arba Lietuvos) paukščių įvairove, būrių atstovais, sandaros, elgsenos bei perėjimo ypatumais, paplitimu, biotopais, pristatomi migruojantys ir sėslūs paukščiai, jų migracijos keliai, supažindinama su paukščių žiedavimu, jo tikslais ir uždaviniais akcentuojamos retos, saugomos rūšys. Šioje salėje vedamos ekskursijos:

 • „Pasaulio paukščiai. Jų įvairovė“;
 • „Lietuvos paukščiai. Būrių charakteristika“;
 • „Išskrendantys bei žiemojantys paukščiai. Paukščių migracijos“.

Ekskursijos skirtos pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems.

Ekskursijų metu lankytojai supažindinami su žinduolių kilme, sandaros ypatumais, būrių charakteristika bei rūšine sudėtimi. Lankytojams pasakojama apie žinduolius nykštukus ir milžinus, greičiausius ir lėčiausius, aukščiausius, plėšriausius ir gerai skraidančius. Aptariama žinduolių reikšmė, pristatomi gamtoje reti ar nykstantys žinduoliai. Šioje salėje vedamos ekskursijos:

 • „Žinduoliai – aukščiausios organizacijos stuburiniai gyvūnai“. Ekskursija skirta pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems;
 • „Žvėreliai, pažįstami iš pasakų“. Ekskursija skirta ikimokyklinio ir pradinio ugdymo moksleiviams;
 • „Lietuvos žinduoliai“. Ekskursija skirta pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems;
 • „Miško žinduoliai“. Ekskursija skirta pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems.
Pavadinimas Apie ekskursiją
„Lietuvos  hidrobiontai“Ekskursijoje supažindinama su visomis Lietuvos hidrobiontų grupėmis, jų  sistematika, rūšine sudėtimi, biologija ir kitomis ypatybėmis.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Stuburiniai gyvūnai“ Lankytojai supažindinami su stuburinių gyvūnų požymiais, savybėmis,  sistematika, rūšine sudėtimi, kilme ir elgsena.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Lietuvos gyvūnai“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su įvairių sistematinių  vienetų Lietuvos gyvūnais: nuo netikrųjų daugialąsčių – pinčių iki  sudėtingiausios sandaros – žinduolių.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Plėšrieji. Jų reikšmė  gamtoje“Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su įvairių gyvūnų grupių  plėšrūnais, aiškinama jų reikšmė ir svarba gamtai bei žmogui.

Ekskursija skirta pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Žiemojantys gyvūnai“Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su liekančiais žiemoti  gyvūnais: aktyviais ir žiemojančiais slėptuvėse bei migruojančiais.

Ekskursija skirta pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Lietuvos gyvūnai anksčiau ir dabar“Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su ledynmečiu bei  ankstesnėmis epochomis gyvenusių gyvūnų fosilijomis bei šiuo metu  gyvenančiais Lietuvos žinduoliais.

Ekskursija skirta pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems.
„Gyvūnų mitybinė grandinė“Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su gyvūnų mitybine grandine,  remiantis muziejaus eksponatais.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Gyvūnų zoogeografinis pasiskirstymas“Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su įvairių zoogeografinių  sričių gyvūnais, jų pasiskirstymu, skirtingomis paplitimo priežastimis.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Gyvūnų prisitaikymas gamtoje“Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su gyvūnais ir jų  prisitaikymais aplinkoje, slepiamosios, sezoninės, įspėjančios,  besikeičiančios, išskaidančios spalvos, mimikrijos,  maskuotės, ginamosios formos, gąsdinančios pozos, tanatozės,  autotomijos, simbiozės ir kitais pavyzdžiais.

Ekskursija skirta pradinių, vyresnių klasių moksleiviams, suaugusiems.
„Gyvūnai – Lietuvos Raudonosios knygos atstovai“Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su retais ir nykstančiais  gyvūnais, įrašytais į Lietuvos raudonąją knygą, nurodoma jų svarba  gamtoje.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Jie neturi išnykti“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su retais ir nykstančiais  gyvūnais, įrašytais į Tarptautinę raudonąją knygą, nurodoma jų svarba  gamtoje.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Introdukuoti  Lietuvoje gyvūnai“Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su introdukuotomis ir  reintrodukuotomis Lietuvoje gyvūnų rūšimis, introdukcijos ir  reintrodukcijos tikslais bei pasėkmėmis.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Gyvūnų biologinė įvairovė“Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su gyvūnų biologine įvairove,  jų nykimo priežastimis, apsauga.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Gyvūnai milžinai ir nykštukai“Ekskursijos metu lankytojai susipažins su smulkiausiais ir didžiausiais  kiekvieno sistematinio vieneto gyvūnais. Be muziejaus eksponatų  demonstracijos bei pasakojimo, ekskursijoje naudojamos ir kitos medijos.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Miško gyvūnai“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su įvairių sistematinių  vienetų Lietuvos miško gyvūnais bei jų svarba miškui bei žmogui.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Gyvūnų sistematika“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su gyvūnų karalystės atskirų  tipų, klasių, būrių atstovais bei jų rūšine sudėtimi.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
„Gyvūnų biologinė įvairovė“Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su gyvūnų biologine įvairove,  jų nykimo priežastimis, apsauga.

Ekskursija skirta vyresnių klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.
Pavadinimas Apie ekskursiją-paskaitą
„Taksidermija – mokslas  ar menas? Iškamšų  gamyba“Ekskursijos metu pateikiama Lietuvos taksidermijos istorija,  pasakojama apie pirmuosius ir dabartinius muziejaus taksidermistus,  jų specifinį darbą, pasiekimus tarptautiniuose taksidermijos  čempionatuose, įvairius eksponatų gamybos procesus, technologijas ir  kaip šie procesai kito laiko tėkmėje.
„Pavojingiausi pasaulio  gyvūnai“Ekskursijoje-paskaitoje lankytojai supažindinami su dešimčia  pavojingiausių gyvūnų Žemėje, nuo kurių žūsta daugiausiai žmonių.
„Prof. Tadas Ivanauskas – žymus Lietuvos  gamtininkas“Ekskursijoje-paskaitoje pristatoma plati Prof. Tadas Ivanausko  mokslinė, visuomeninė bei pedagoginė veikla.
„Netikėtos muziejaus  eksponatų istorijos“Paskaitos metu sužinosite daug neįtikėtinų eksponatų patekimo į  muziejų istorijų, išgirsite kiek valios, kantrybės, išmonės,  profesionalumo iš taksidermistų reikalauja atskirų gyvūnų iškamšų  gamyba.
„100 klausimų apie  zoologijos muziejų ir  gyvūnus“2019 m. liepos 15 d. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus  minėjo savo veiklos 100 metų jubiliejų. Šia proga paruošta viktorina  su 100 įdomiausių klausimų apie gyvūnus ir muziejų. Teisingai  atsakiusiems į viktorinos klausimus, įteikiamas prizas.
„Paukščių globa žiemą“ Paskaitoje pristatomi Lietuvoje žiemojantys paukščiai, jų reikšmė  gamtai bei žmogui, kokius ir kodėl paukščius būtina žiemą globoti.
„Gyvūnų prisitaikymai“ Evoliucijos bėgyje gyvi organizmai vystėsi, kito, prisitaikydami  išgyventi skirtingomis sąlygomis. Organizmui su palankia adaptacija – didesnė tikimybė išgyventi, daugintis ir perduoti genetinę informaciją  ateinančioms kartoms. Kas yra gyvūnų adaptacija, kaip gyvūnai  prisitaiko prie įvairiausių aplinkos sąlygų, apie prisitaikymo galimybes  bei būdus, galite sužinoti užsisakę paskaitą muziejuje „Gyvūnų  prisitaikymai“.

AKTUALI INFORMACIJA

Ekskursijos vadovas aptarnauja grupes iki 25 lankytojų.
Nuolaidos ekskursijų vadovo paslaugoms netaikomos.
Informacija apie ekskursijas Ventės rago OS tel. +370 638 90 619.
Ekskursija skirta 5–12 klasių moksleiviams, studentams, suaugusiems.

REGISTRACIJOS ŽINGSNIAI:

1. Nuspręskite, kurioje ekskursijoje norite dalyvauti.
2. Pildykite registracijos anketą (anketa apačioje).
3. Tinkamai užpildžius registraciją, automatiškai el. pašte gausite laišką, kad registracijos anketa priimta. 
4. El. pašte laukite patvirtinimo, kad esate laukiamas ekskursijoje.
PirmadienisPirmadienis
AntradienisAntradienis
TrečiadienisTrečiadienis
KetvirtadienisKetvirtadienis
PenktadienisPenktadienis
ŠeštadienisŠeštadienis
SekmadienisSekmadienis
Balandis 29
Užimta
Balandis 30
0 Laisva
10.00-11.30
Užregistruota
12.00-13.30
Užregistruota
14.30-16.00
1 Laisva
1
0 Laisva
10.00-11.30
1 Laisva
12.00-13.30
1 Laisva
14.30-16.00
1 Laisva
2
0 Laisva
10.00-11.30
Užregistruota
12.00-13.30
1 Laisva
14.30-16.00
1 Laisva
3
0 Laisva
10.00-11.30
Užregistruota
12.00-13.30
1 Laisva
14.30-16.00
1 Laisva
4
Užimta
5
Užimta
6
Užimta
7
0 Laisva
10.00-11.30
1 Laisva
12.00-13.30
2 Laisva
14.30-16.00
2 Laisva
8
0 Laisva
10.00-11.30
2 Laisva
12.00-13.30
1 Laisva
14.30-16.00
2 Laisva
9
0 Laisva
10.00-11.30
2 Laisva
12.00-13.30
2 Laisva
14.30-16.00
2 Laisva
10
0 Laisva
10.00-11.30
Užregistruota
12.00-13.30
2 Laisva
14.30-16.00
2 Laisva
11
Užimta
12
Užimta
13
Užimta
14
0 Laisva
10.00-11.30
1 Laisva
12.00-13.30
2 Laisva
14.30-16.00
2 Laisva
15
0 Laisva
10.00-11.30
2 Laisva
12.00-13.30
2 Laisva
14.30-16.00
2 Laisva
16
0 Laisva
10.00-11.30
1 Laisva
12.00-13.30
2 Laisva
14.30-16.00
2 Laisva
17
0 Laisva
10.00-11.30
1 Laisva
12.00-13.30
Užregistruota
14.30-16.00
Užregistruota
18
0 Laisva
10.00-11.30
1 Laisva
12.00-13.30
Užregistruota
14.30-16.00
1 Laisva
19
Užimta
20
Užimta
21
3 Laisva
10.00-11.30
Užregistruota
12.00-13.30
1 Laisva
14.30-16.00
2 Laisva
22
3 Laisva
10.00-11.30
1 Laisva
12.00-13.30
Užregistruota
14.30-16.00
2 Laisva
23
2 Laisva
10.00-11.30
Užregistruota
12.00-13.30
Užregistruota
14.30-16.00
2 Laisva
24
3 Laisva
10.00-11.30
Užimta
12.00-13.30
1 Laisva
14.30-16.00
2 Laisva
25
Užimta
26
Užimta
27
Užimta
28
4 Laisva
10.00-11.30
Užregistruota
12.00-13.30
2 Laisva
14.30-16.00
2 Laisva
29
1 Laisva
10.00-11.30
Užregistruota
12.00-13.30
Užregistruota
14.30-16.00
1 Laisva
30
1 Laisva
10.00-11.30
Užregistruota
12.00-13.30
1 Laisva
14.30-16.00
Užregistruota
31
2 Laisva
10.00-11.30
Užregistruota
12.00-13.30
2 Laisva
14.30-16.00
Užregistruota
Birželis 1
3 Laisva
10.00-11.30
1 Laisva
12.00-13.30
1 Laisva
14.30-16.00
1 Laisva
Birželis 2
Užimta
-Laisva
-Užregistruota
-Užimta

Rezervacija

Please select the days from calendar.
*
*
*
*

Kalendoriuje nurodytas laisvų vietų skaičius skirtas grupėms, o ne pavieniams asmenims.
Jei šeštadienį planuojate dalyvauti ekskursijoje, maloniai prašome užsiregistruoti ne vėliau, kaip likus 2 dienoms (iki ketvirtadienio pietų) iki planuojamo atvykimo.
Registruojamos grupės iki 25 asmenų.
Mokant bankiniu pavedimu, prašome pateikti garantinį raštą, patvirtinantį, kad už suteiktas paslaugas bus apmokėta. GARANTINIO RAŠTO FORMA.

Turite klausimų?

Skambinkite tel. +370 372 22 543 arba +370 687 88 782.

not a terminal