Ekskursijos ir paskaitos

Apžvalginė ekskursija

Apžvalginės ekskursijos metu muziejaus lankytojai supažindinami su muziejaus ekspozicija, išdėstyta 4 muziejaus aukštuose, 7 salėse, užimančiose 2456 kv. m. plotą. Ekspozicija sistematinė  nuo bestuburių iki žinduolių. Pastovioje ekspozicijoje apie 15 000 įvairių sistematinių grupių Lietuvos bei kitų pasaulio kraštų gyvūnų.

Teminės ekskursijos

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje organizuojama daugiau nei trisdešimt teminių ekskursijų, kurių turinys apima įvairių gyvūnų ypatybių, zoogeografinio pasiskirstymo, sistematikos ir ekologijos temas. Šių ekskursijų ir muziejuje vykstančių paskaitų sąrašas pateikiamas žemiau.

Registracija į ekskursijas

Ekskursijų vadovo paslauga


Apžvalginė ekskursija lietuvių kalba 25,00 Eur.
Teminė ekskursija lietuvių kalba visose salėse 25,00 Eur.
Apžvalginė ekskursija užsienio kalba 30,00 Eur.
Teminė ekskursija vienoje salėje lietuvių kalba 15,00 Eur.

Virtuali–nuotolinė ekskursija grupei iki 30 asmenų

25,00 Eur.

Virtuali–nuotolinė paskaita grupei iki 30 asmenų

25,00 Eur.
Jeigu planuojate užsisakyti ekskursiją savaitgalį, užsiregistruoti turite ne vėliau kaip prieš septynias dienas.
Ekskursijos vadovas aptarnauja grupes iki 25 lankytojų.
Nuolaidos ekskursijų vadovo paslaugoms netaikomos.
Turite klausimų? Skambinkite tel. +370 372 22 543 arba +370 687 88 782 (nuo 10 val. iki 18 val. darbo dienomis).Ekskursijos bestuburių salėje

Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su bestuburių gyvūnų (pasaulio arba Lietuvos) sistematika, gyvenamąja aplinka, sandaros ypatumais, paplitimu ir kitomis ypatybėmis. Lankytojų pageidavimu gali būti pasitelkiamos įvairios priemonės – muziejaus rinkiniuose esantys sausieji ir spiritiniai preparatai, egzoskeletai.

 Šioje salėje vedama ekskursija:

 • „Bestuburiai (pintys, duobagyviai, kirmėlės, moliuskai, vėžiagyviai)“.

Daugiau apie ekskursiją rasite ČIA

Ekskursijos vabzdžių salėje

Ekskursijų metu lankytojai supažindinami su vabzdžių rūšine sudėtimi, jų vystymosi ypatumais, paplitimu, prisitaikymu, mityba bei reikšme gamtoje.

 Šioje salėje vedamos ekskursijos:

 • „Nuostabus vabzdžių pasaulis. Vabzdžių reikšmė“;
 • „Lietuvos vabzdžiai“.

Daugiau apie ekskursijas rasite ČIA

Ekskursijos žuvų-roplių salėje

Ekskursijose lankytojai supažindinami su varliagyvių, roplių ar žuvų sistematika, sandaros ir vystymosi ypatumais, rūšine sudėtimi, elgsena, prisitaikymu, paplitimu, sandaros ypatumais bei reikšme gamtai, žmogui, nurodomos retos ir nykstančios gyvūnų rūšys. Ekskursijos „Žuvų įvairovė“ metu parodomos žuvys rekordininkės, sužvejotos Lietuvos ir kitų šalių vandenyse.

 Šioje salėje vedamos ekskursijos:

 • „Varliagyviai, ropliai. Jų sandaros ir sistematikos ypatumai“;
 • „Ropliai – pirmieji tikrieji sausumos stuburiniai“;
 • „Žuvų įvairovė“.

Daugiau apie ekskursijas rasite ČIA

Ekskursijos paukščių salėje

Ekskursijų metu lankytojai supažindinami su (pasaulio arba Lietuvos) paukščių įvairove, būrių atstovais, sandaros, elgsenos bei perėjimo  ypatumais, paplitimu, biotopais, pristatomi migruojantys ir sėslūs paukščiai, jų migracijos keliai, supažindinama su paukščių žiedavimu, jo tikslais ir uždaviniais akcentuojamos retos, saugomos rūšys.

 Šioje salėje vedamos ekskursijos:

 • „Pasaulio paukščiai. Jų įvairovė“;
 • „Lietuvos paukščiai. Būrių charakteristika“;
 • „Išskrendantys bei žiemojantys paukščiai. Paukščių migracijos“.

Daugiau apie ekskursijas rasite ČIA

Ekskursijos žinduolių salėje

Ekskursijų metu lankytojai supažindinami su žinduolių kilme, sandaros ypatumais, būrių charakteristika bei rūšine sudėtimi. Lankytojams pasakojama apie žinduolius nykštukus ir milžinus, greičiausius ir lėčiausius, aukščiausius, plėšriausius ir gerai skraidančius. Aptariama žinduolių reikšmė, pristatomi gamtoje reti ar nykstantys žinduoliai.

Šioje salėje vedamos ekskursijos:

 • „Žinduoliai – aukščiausios organizacijos stuburiniai gyvūnai“;
 • „Žvėreliai, pažįstami iš pasakų“;
 • „Lietuvos žinduoliai“;
 • „Miško žinduoliai“.

Daugiau apie ekskursijas rasite ČIA

Ekskursijos visose muziejaus salėse

Pavadinimas Apie ekskursiją
„Lietuvos hidrobiontai“ Ekskursijoje supažindinama su visomis Lietuvos hidrobiontų grupėmis, jų sistematika, rūšine sudėtimi, biologija ir kitomis ypatybėmis.
„Stuburiniai gyvūnai“ Lankytojai supažindinami su stuburinių gyvūnų požymiais, savybėmis, sistematika, rūšine sudėtimi, kilme ir elgsena.
„Lietuvos gyvūnai“

Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su įvairių sistematinių vienetų  Lietuvos gyvūnais: nuo netikrųjų daugialąsčių – pinčių iki sudėtingiausios sandaros – žinduolių.

„Plėšrieji. Jų reikšmė gamtoje“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su įvairių gyvūnų grupių plėšrūnais, aiškinama jų reikšmė ir svarba gamtai bei žmogui.
„Žiemojantys gyvūnai“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su liekančiais žiemoti gyvūnais: aktyviais ir žiemojančiais slėptuvėse bei  migruojančiais.
„Lietuvos gyvūnai anksčiau ir dabar“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su ledynmečiu bei ankstesnėmis epochomis gyvenusių gyvūnų fosilijomis bei šiuo metu gyvenančiais Lietuvos žinduoliais.
„Gyvūnų mitybinė grandinė“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su gyvūnų mitybine grandine, remiantis muziejaus eksponatais.
„Gyvūnų zoogeografinis pasiskirstymas“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su įvairių zoogeografinių sričių gyvūnais, jų pasiskirstymu, skirtingomis paplitimo priežastimis.
„Gyvūnų prisitaikymas gamtoje“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su gyvūnais ir jų prisitaikymais aplinkoje, slepiamosios, sezoninės, įspėjančios, besikeičiančios, išskaidančios spalvos, mimikrijos, maskuotės,  ginamosios formos, gąsdinančios pozos, tanatozės, autotomijos, simbiozės ir kitais pavyzdžiais.
„Gyvūnai – Lietuvos Raudonosios knygos atstovai“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su retais ir nykstančiais gyvūnais, įrašytais į Lietuvos raudonąją knygą, nurodoma jų svarba gamtoje.
„Jie neturi išnykti“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su retais ir nykstančiais gyvūnais, įrašytais į Tarptautinę raudonąją knygą, nurodoma jų svarba gamtoje.
„Introdukuoti Lietuvoje gyvūnai“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su introdukuotomis ir reintrodukuotomis Lietuvoje gyvūnų rūšimis, introdukcijos ir reintrodukcijos tikslais bei pasėkmėmis.
„Gyvūnų biologinė įvairovė“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su gyvūnų biologine įvairove, jų nykimo priežastimis, apsauga.
„Gyvūnai milžinai ir nykštukai“ Ekskursijos metu lankytojai susipažins su smulkiausiais ir didžiausiais kiekvieno sistematinio vieneto gyvūnais. Be muziejaus eksponatų demonstracijos bei pasakojimo, ekskursijoje naudojamos ir kitos medijos.
„Miško gyvūnai“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su įvairių sistematinių vienetų  Lietuvos miško gyvūnais bei jų svarba miškui bei žmogui.
„Gyvūnų sistematika“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su gyvūnų karalystės atskirų tipų, klasių, būrių atstovais bei jų rūšine sudėtimi.
„Gyvūnų biologinė įvairovė“ Ekskursijos metu lankytojai supažindinami su gyvūnų biologine įvairove, jų nykimo priežastimis, apsauga.

Daugiau apie ekskursijas rasite ČIA

Ekskursijos-paskaitos

Pavadinimas

Apie ekskursiją-paskaitą

„Taksidermija – mokslas ar menas? Iškamšų gamyba“

Ekskursijos metu pateikiama Lietuvos taksidermijos istorija, pasakojama apie pirmuosius ir dabartinius muziejaus taksidermistus, jų specifinį darbą, pasiekimus tarptautiniuose taksidermijos čempionatuose, įvairius eksponatų gamybos procesus, technologijas ir kaip šie procesai kito laiko tėkmėje.

„CITES – Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija“ Ekskursijos metu pristatomi gyvūnai ir jų dalys ar gaminiai iš jų, į Lietuvą įvežami ir išvežami pažeidžiant CITES bei konfiskuoti LR įstatymų nustatyta tvarka ir saugomi muziejaus saugyklose. Kino salėje demonstruojamas 35 min. trukmės LR Aplinkos ministerijos filmas „CITES“.
„Pavojingiausi pasaulio gyvūnai“ Ekskursijoje-paskaitoje lankytojai supažindinami su dešimčia pavojingiausių gyvūnų Žemėje, nuo kurių žūsta daugiausiai žmonių.
„Prof. Tadas Ivanauskas – žymus Lietuvos gamtininkas“ Ekskursijoje-paskaitoje pristatoma plati Prof. Tadas Ivanausko mokslinė, visuomeninė bei pedagoginė veikla.
„Netikėtos muziejaus eksponatų istorijos“ Paskaitos metu sužinosite daug neįtikėtinų eksponatų patekimo į muziejų istorijų, išgirsite kiek valios, kantrybės, išmonės, profesionalumo iš taksidermistų reikalauja atskirų gyvūnų iškamšų gamyba.
„100 klausimų apie zoologijos muziejų ir gyvūnus“

2019 m. liepos 15 d. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus minėjo savo veiklos 100 metų jubiliejų. Šia proga paruošta viktorina su 100 įdomiausių klausimų apie gyvūnus ir  muziejų. Teisingai atsakiusiems į viktorinos klausimus, įteikiamas prizas.

„Paukščių globa žiemą“

Paskaitoje pristatomi Lietuvoje žiemojantys paukščiai, jų reikšmė gamtai bei žmogui, kokius ir kodėl paukščius būtina žiemą globoti.

„Gyvūnų prisitaikymai“

Evoliucijos bėgyje gyvi organizmai vystėsi, kito, prisitaikydami išgyventi skirtingomis sąlygomis. Organizmui su palankia adaptacija – didesnė tikimybė išgyventi, daugintis ir perduoti genetinę informaciją ateinančioms kartoms. Kas yra gyvūnų adaptacija, kaip gyvūnai prisitaiko prie įvairiausių aplinkos sąlygų, apie prisitaikymo galimybes bei būdus, galite sužinoti užsisakę paskaitą muziejuje „Gyvūnų prisitaikymai“.

Daugiau apie ekskursijas rasite ČIA