PareigosVardas pavardė Kontaktai
Direktorius Ramūnas Grigonis (8 37) 20 0302, +370 621 52 185, 
ramunas.grigonis@zoomuziejus.lt 
Direktoriaus pavaduotojas-vyr.  fondų saugotojasAlbertas Gurskas  (8 37) 20 0278,
albertas.gurskas@zoomuziejus.lt
Teisininkas Rokas Cicėnas  (8 37) 20 0346, +370 616 04 119,
rokas.cicenas@zoomuziejus.lt 
Vyr. finansininkė Lionė Ušinskienė  (8 37) 20 0289, +370 619 12 371,
lione.usinskiene@zoomuziejus.lt 
Personalo administratorė referentėIveta  Radzevičienė  (8 37) 22 9675, +370 620 52 936 
iveta.radzeviciene@zoomuziejus.lt 
IT specialistas Darius Vaitonis  (8 37) 200298 
darius.vaitonis@zoomuziejus.lt
Pareigos Vardas  pavardė Kontaktai
Rinkinių apskaitos  skyriaus  vedėjasKazimieras  Martinaitis (8 37) 20 2998, +370 608 65 496,
kazimieras.martinaitis@zoomuziejus.lt 
Muziejininkė Vanda  Medzevičienė (8 37) 20 0285,
vanda.medzeviciene@zoomuziejus.lt 
Muziejininkė Stasė Vilkelienė  (8 37) 20 0285
Rinkinių  aptarnavimo  darbininkasVytautas  Inokaitis (8 37) 32 0238,  
vytautas.inokaitis@zoomuziejus.lt
Pareigos Vardas Pavardė Kontaktai
Rinkinių mokslinio  kuravimo skyriaus
vedėjas-ornitologinio rinkinio kuratorius
Saulius Rumbutis (8 37) 20 0305, +370 614 97 582, 
saulius.rumbutis@zoomuziejus.lt 
Teriologinio rinkinio  kuratoriusVaclovas  Gedminas (8 37) 20 0305, +370 686 82 988, 
vaclovas.gedminas@zoomuziejus.lt 
Ichtiologinio herpetologinio rinkinio  kuratorėNatalija Avyžienė  (8 37) 20 3830,
natalija.avyziene@zoomuziejus.lt 
Entomologinio rinkinio  kuratoriusRomas Ferenca  (8 37) 32 0238, 
romas.ferenca@zoomuziejus.lt 
Bestuburių rinkinio  kuratorėAlvyra Patapavičienė  (8 37) 20 3830,
alvyra.patapaviciene@zoomuziejus.lt 
Muziejininkas (sritis – ornitologija)Deivis  Dementavičius (8 37) 20 0305,
deivis.dementavicius@zoomuziejus.lt 
Muziejininkas (sritis – teriologija)Birutė Valaitienė  (8 37) 20 0305, 
birute.valaitiene@zoomuziejus.lt 
Muziejininkas (sritis – entomologija)Vytautas Tamutis  (8 37) 20 0298, 
vytautas.tamutis@zoomuziejus.lt 
Muziejininkė (sritis – entomologija)Brigita Paulavičiūtė  (8 37) 20 0298,
brigita.paulaviciute@zoomuziejus.lt 
Muziejininkė Dalia Tumaitė  (8 37) 20 0615,
dalia.tumaite@zoomuziejus.lt 
Vyr. muziejininkė Giedrė Pakeltytė  (8 37) 20 0615,
giedre.pakeltyte@zoomuziejus.lt
Pareigos Vardas pavardė Kontaktai
Lankytojų  aptarnavimo ir  informavimo  skyriaus vedėjaLina Marmaitė  (8 37) 20 5293, +370 680 31 551, +370  665 58 717, 
lina.marmaite@zoomuziejus.lt 
Edukatorė Evelina Mačionytė  (8 37) 20 5293, +370 665 58 717, 
evelina.macionyte@zoomuziejus.lt 
Vyr. ekskursijų  vadovėAudronė Kleišmantienė  (8 37) 22 2543, +370 687 88 782, 
audrone.kleismantiene@zoomuziejus.lt 
Ekskursijų vadovė Asta Braukylaitė  (8 37) 22 2543,  
asta.braukylaite@zoomuziejus.lt 
Komunikacijos  koordinatorėDiana Ferencaitė  +37067796702, 
diana.ferencaite@zoomuziejus.lt
Vyr. dailininkas Vilius Bručas  (8 37) 20 5921,
vilius.brucas@zoomuziejus.lt 
Vyresnioji  dailininkėValdonė Bručienė  (8 37) 20 5921,
valdone.bruciene@zoomuziejus.lt 
Technikė Rita Apolianskienė  (8 37) 20 5293, 
rita.apolianskiene@zoomuziejus.lt
Vyr. kasininkė Danutė Vileiniškienė  (8 37)200292, 
danute.vileiniskiene@zoomuziejus.lt 
Kasininkė Laima Krūmininė  (8 37) 20 0292
Kasininkė-budėtoja Margarita Kemežienė  (8 37) 20 0292
Salių prižiūrėtojas (8 37) 20 0271
Pareigos Vardas  pavardė Kontaktai
Ūkio skyriaus  vedėjasRimas Kuprys  (8 37)205400, 
rimas.kuprys@zoomuziejus.lt 
Budėtojas (8 37) 20 0292
Pareigos Vardas pavardė Kontaktai
Taksidermistas Vasilijus Vasiliauskas  (8 37)200290, 
vasilijus.vasiliauskas@zoomuziejus.lt
Taksidermistas Vygandas Vasiliauskas  (8 37) 20 0290
Taksidermistas Ramūnas Keraitis  (8 37) 20 0290
Taksidermistas Viktoras Dainenka  (8 37) 20 0290
not a terminal