Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansų ataskaitos

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus vykdomos veiklos finansinės ataskaitos.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. 3 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2021 m. 6 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2021 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2020 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2020 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2019 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2018 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2018 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2017 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2016 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2016 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2015 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2014 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2014 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas. 2013-12-31 >>

Grynojo turto pokyčių ataskaita. 4-ojo VSAFAS, 1-as priedas. 2013-12-31 >>

Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą >>

Pažyma apie išlaidų panaudojima. 2013-06-30 >>

Aiškinamasis. raštas 2013-06-30 >>

Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 M. kovo 31 D. ketvirtinė ataskaita >>

Aiškinamasis raštas 2013-03-31 >>