Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansų ataskaitos

Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus vykdomos veiklos finansinės ataskaitos už paskutinius 5 metus.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2019 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2019 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2018 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2018 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2017 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2017 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2016 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2016 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2015 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2015 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2014 m. I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2014 m. 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys >>
2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys >>

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas. 2013-12-31 >>
Grynojo turto pokyčių ataskaita. 4-ojo VSAFAS, 1-as priedas. 2013-12-31 >>
Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą >>
Pažyma apie išlaidų panaudojima. 2013-06-30 >>
Aiškinamasis. raštas 2013-06-30 >>
Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 M. kovo 31 D. ketvirtinė ataskaita >>
Aiškinamasis raštas 2013-03-31 >>

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2012-10-20 >>
Veiklos rezultatų ataskaita. 2012m. III-as ketvirtis >>
Veiklos rezultatų ataskaita 2012m. II-as ketvirtis >>
Veiklos rezultatų ataskaita 2012m. I-as ketvirtis >>