Kontaktai

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojų kontaktai
Administracija

Pareigos

Vardas pavardė     

Kontaktai

Direktorius

Ramūnas Grigonis (8 37) 20 0302, +370 621 52 185,                          ramunas.grigonis@zoomuziejus.lt

Direktoriaus pavaduotojas-vyr. fondų saugotojas

Albertas Gurskas

(8 37) 20 0278,

albertas.gurskas@zoomuziejus.lt

Teisininkas Rokas Cicėnas (8 37) 20 0346, +370 616 04 119,                            rokas.cicenas@zoomuziejus.lt
Vyr. finansininkė Lionė Ušinskienė (8 37) 20 0289, +370 619 12 371,                lione.usinskiene@zoomuziejus.lt
Personalo administratorė-referentė Iveta Radzevičienė           (8 37) 22 9675, +370 620 52 936           
iveta.radzeviciene@zoomuziejus.lt
IT specialistas Darius Vaitonis

(8 37) 200298                                                                darius.vaitonis@zoomuziejus.lt

Rinkinių apskaitos skyrius

Pareigos

Vardas pavardė     

Kontaktai

Rinkinių apskaitos skyriaus vedėjas

Kazimieras Martinaitis (8 37) 20 2998, +370 608 65 496,                            
kazimieras.martinaitis@zoomuziejus.lt

Muziejininkė

Vanda Medzevičienė (8 37) 20 0285,                                                 vanda.medzeviciene@zoomuziejus.lt
Muziejininkė Stasė Vilkelienė (8 37) 20 0285                     
Rinkinių aptarnavimo darbininkas Vytautas Inokaitis (8 37) 32 0238,                                                       vytautas.inokaitis@zoomuziejus.lt

Rinkinių mokslinio kuravimo skyrius

Pareigos Vardas Pavardė Kontaktai

Rinkinių mokslinio kuravimo skyriaus vedėjas- ornitologinio rinkinio kuratorius

Saulius Rumbutis (8 37) 20 0305, +370 614 97 582,  saulius.rumbutis@zoomuziejus.lt

Teriologinio rinkinio kuratorius

Vaclovas Gedminas                   (8 37) 20 0305, +370 686 82 988, vaclovas.gedminas@zoomuziejus.lt
Ichtiologinio-herpetologinio rinkinio kuratorė Natalija Avyžienė (8 37) 20 3830,                                                 natalija.avyziene@zoomuziejus.lt
Entomologinio rinkinio kuratorius Romas Ferenca (8 37) 32 0238,                                                 romas.ferenca@zoomuziejus.lt
Bestuburių rinkinio kuratorė Alvyra Patapavičienė (8 37) 20 3830,                                                             alvyra.patapaviciene@zoomuziejus.lt
Muziejininkas (sritis – ornitologija) Deivis Dementavičius (8 37) 20 0305,                                         deivis.dementavicius@zoomuziejus.lt
Muziejininkas (sritis – teriologija) Birutė Valaitienė  (8 37) 20 0305,                                       birute.valaitiene@zoomuziejus.lt
Muziejininkas (sritis – entomologija) Vytautas Tamutis (8 37) 20 0298,                                      vytautas.tamutis@zoomuziejus.lt
Muziejininkė (sritis – entomologija) Brigita Paulavičiūtė (8 37) 20 0298,                                               brigita.paulaviciute@zoomuziejus.lt
Muziejininkė Dalia Tumaitė (8 37) 20 0615                                                     dalia.tumaite@zoomuziejus.lt
Vyr. muziejininkė Giedrė Pakeltytė (8 37) 20 0615                                                  giedre.pakeltyte@zoomuziejus.lt

Lankytojų aptarnavimo ir informavimo skyrius

Pareigos

Vardas pavardė     

Kontaktai

Lankytojų aptarnavimo ir informavimo skyriaus vedėja

Lina Marmaitė (8 37) 20 5293, +370 680 31 551, +370 665 58 717,              lina.marmaite@zoomuziejus.lt

Edukatorė

Evelina Mačionytė (8 37) 20 5293, +370 665 58 717,                                             evelina.macionyte@zoomuziejus.lt

Vyr. ekskursijų vadovė

Audronė Kleišmantienė (8 37) 22 2543, +370 687 88 782,                                   audrone.kleismantiene@zoomuziejus.lt
Ekskursijų vadovė Asta Braukylaitė (8 37) 22 2543,                                      
asta.braukylaite@zoomuziejus.lt
Komunikacijos koordinatorė Diana Ferencaitė +37067796702,                                                      diana.ferencaite@zoomuziejus.lt
Vyr. dailininkas Vilius Bručas (8 37) 20 5921,                            
vilius.brucas@zoomuziejus.lt
Vyresnioji dailininkė Valdonė Bručienė (8 37) 20 5921,                           
valdone.bruciene@zoomuziejus.lt
Technikė Rita Apolianskienė (8 37) 20 5293,                                     
rita.apolianskiene@zoomuziejus.lt
Vyr. kasininkė Danutė Vileiniškienė (8 37) 20 0292,                                                         
danute.vileiniskiene@zoomuziejus.lt
Kasininkė Laima Krūmininė (8 37) 20 0292
Kasininkė-budėtoja Margarita Kemežienė (8 37) 20 0292
Salių prižiūrėtojas (8 37) 20 0271

Ūkio skyrius

Pareigos

Vardas pavardė     

Kontaktai

Ūkio skyriaus vedėjas

Rimas Kuprys (8 37) 20 5400,                                                                              
rimas.kuprys@zoomuziejus.lt

Budėtojas

(8 37) 20 0292

Taksidermistai

Pareigos

Vardas pavardė     

Kontaktai

Taksidermistas

Vasilijus Vasiliauskas (8 37) 20 0290,                                                                              
vasilijus.vasiliauskas@zoomuziejus.lt

Taksidermistas

Vygandas Vasiliauskas (8 37) 20 0290

Taksidermistas

Ramūnas Keraitis (8 37) 20 0290

Taksidermistas

Viktoras Dainenka (8 37) 20 0290