Leidiniai

Muziejaus išleisti leidiniai

Gaidienė E. Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejus
1919–1999 m. Vilnius, 1999. 112 p.
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
2007`2. Kaunas, 2007, 131 p.
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus 
2010`5. Kaunas, 2010. 55 p.
Gurskas A. Profesoriaus Pranciškaus
Šivickio  malakologinė kolekcija.
Kaunas, 2002. 79 p.