Leidiniai

Muziejaus išleisti leidiniai

Andriuškevičius A, Mačikūnas A. T. Ivanausko zoologijos muziejaus stuburinių gyvūnų preparatų katalogas. Vilnius, 1988, 88 p. Gurskas A., Patapavičienė A. Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus bestuburių gyvūnų preparatų katalogas. Kaunas, 1995, 40 p. Gurskas A. Lietuvos sausumos sraigės. Kaunas, 1997, 116 p.
Gaidienė E. Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejus 
1919–1999 m. Vilnius, 1999. 112 p.
Gurskas A. Profesoriaus Pranciškaus 
Šivickio  malakologinė kolekcija. 
Kaunas, 2002. 79 p.
Gurskas A. Zoologinių rinkinių saugojimo ypatumai. Kaunas, 2002, 16 p.
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Istorija, apžvalga, tiriamieji darbai, paukščių žiedavimas. 2006'1, 176 p. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Istorija, eksponatų konservavimas, tiriamieji darbai, paukščių žiedavimas. 2007'2, 131 p. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Eksponatų apsauga, kolekcionavimo metodai, naujos ekspozicijos, tiriamieji darbai, paukščių žiedavimas. 2008'3, 195 p.
Gurskas A. Lietuvos moliuskų katalogas. 
Kaunas, 2010'4. 55 p.
Gaidienė E. Bibliografijos rodyklė.
1919–2009 m. Kaunas, 2010'5. 55 p.
Gurskas A. Lietuvos moliuskai. 
Kaunas, 2016'6.101 p.
Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejus 
1919–2019 m. Kaunas, 2019. 26 p.
Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejus. Kaunas, 2008. 18 .