Ventės rago ornitologinė stotis

Įkurta 1929 m. prof. Tado Ivanausko iniciatyva. Ventės ragas –vienas didžiausių paukščių koncentracijos taškų Baltosios ir Baltijos jūrų migraciniame kelyje. Kartais rudeninės migracijos metu per Ventės ragą praskrenda iki milijono sparnuočių per parą. Stoties darbuotojai su talkininkais per metus apžieduoja 60-100 tūkst. paukščių. Stotyje sukonstruota didžiausia pasaulyje paukščių gaudyklė, migruojantys bei vietinių populiacijų paukščiai gaudomi ir originalios konstrukcijos zigzaginėmis“ gaudyklėmis. Stotyje veikia muziejus, supažindinantis lankytojus su paukščių žiedavimo istorija, migruojančiais bei žiemojančiais paukščiais.

Paukščių žiedavimo centras

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus organizuoja ir koordinuoja paukščių žiedavimą Lietuvoje. Tam tikslui 1978 m. muziejuje įkurtas Lietuvos paukščių žiedavimo centras, kuris kaupia, tvarko, sistemina, skaitmenizuoja, saugo ir naudoja visų Lietuvoje sužieduotų paukščių žiedavimo ir aptikimo duomenis bei duomenis apie kitose valstybėse žieduotus ir Lietuvoje aptiktus paukščius. Duomenimis keičiamasi su kitų valstybių paukščių žiedavimo centrais.

not a terminal