Ekskursijos ir paskaitos

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje organizuojama daugiau nei trisdešimti teminių ekskursijų, kurių turinys apima įvairių gyvūnų klasių ypatybių, zoogeografinio pasiskirstymo, sistematikos ir ekologijos temas.

Edukacinės programos

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje vykdomi edukaciniai užsiėmimai, kurie sąveikauja su formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) programomis, mokymosi visą gyvenimą koncepcija bei atitinka įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius.

Bilietų ir paslaugų kainos

Bilietas suaugusiems 3,00 Eur
Bilietas moksleiviams, studentams 2,00 Eur

not a terminal