Projektai

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus įgyvendina projektą „Kauno
Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas“

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus įgyvendina projektą „Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas“ Projekto tikslas – plėsti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus (toliau — KZM) visuomenės informavimą ir švietimą skatinančią infrastruktūrą bei informuoti visuomenę apie aplinką ir darnų vystymąsi. Pagrindinė problema, kuriai spręsti skirtas projektas – edukaciniams užsiėmimas skirtų patalpų trūkumas, siekiant pilnai patenkinti esamą KZM edukacinių užsiėmimų poreikį. Taip pat bus atlikta KZM filialo Ventės rago ornitologinės stoties molo rekonstrukcija. Neatlikus rekonstrukcijos darbų, dėl blogos statinio būklės tektų riboti bet kokį naudojimasi molu.

Projekto rezultatai. Įgyvendinus projektą bus:

  1.  papildomai pastatyta 199,6 kv. m patalpų edukaciniams užsiėmimams, papildomai įrengtos dvi edukacinės klasės (50 vietų);
  2.  įsigyta įranga ir baldai, būtini edukaciniams užsiėmimams vykdyti – 126 kompl. (iš jų baldų komplektai – 56 kompl., kompiuterinės ir techninės įrangos komplektai – 62 kompl., edukacinė programinė įranga – 1 kompl., priemonės edukaciniams renginiams – 7 kompl.);
  3.  rekonstruotas Ventės rago ornitologinės stoties molas;
  4.  įgyvendintos visuomenės informavimo apie aplinką priemonės.
  5. Projekto nauda. Projekto metu sukurta infrastruktūra prisidės prie KZM teikiamų edukacinių paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo. Padidinus edukaciniams renginiams skirtų patalpų plotą, muziejuje bus vykdoma daugiau edukacinių renginių, užsiėmimų dalyviai įgis galimybę aktyviau dalyvauti mokymo ir mokymosi procese. Atlikus VROS molo rekonstrukciją, VROS lankytojams ir darbuotojams bus sudarytos saugios sąlygos naudotis molu.

2015 m. KZM apsilankė 43.904 lankytojai, buvo pravesti 76 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 1.632 dalyviai. Po projekto įgyvendinimo muziejuje per metus vidutiniškai bus įgyvendinama 200 edukacinių užsiėmimų, t.y. 130 papildomų edukacinių užsiėmimų per metus. Viename edukaciniame užsiėmime vidutiniškai dalyvaus 25 lankytojai, t.y. per metus į muziejų bus pritraukta 130 x 25 = 3250 papildomų lankytojų.