Publikacijos

Publikacijos

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojų straipsniai moksliniuose leidiniuose
2021 m.
2016–2020 m.

* Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Science (WoS) duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo rodiklį Journal Citation Reports (JCR).

2020
2019
2018
2017
2016

2011–2015 m.

* Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Science (WoS) duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo rodiklį Journal Citation Reports (JCR).
2015
2014
2013
2012
2011

2006–2010 m.

* Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Science (WoS) duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo rodiklį Journal Citation Reports (JCR).
2010
2009
2008
2007
2006

2000–2005 m.

2004
2003
2002
2000
  • Jonaitis V., Ivinskis P., Pakalniškis S., Rimšaitė J., Ferenca R. (2000). Ringovės entomologinio draustinio entomofaunos apžvalga. Biologinės įvairovės tyrimai ir aplinkosauginis švietimas regionuose, Marijampolė, 2000, kovo 24- 25d. Vilnius, p. 73-76.