Registracija į ekskursijas ir paskaitas (ekskursijų vadovo paslauga)

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje organizuojama daugiau nei trisdešimti teminių ekskursijų, kurių turinys apima įvairių gyvūnų klasių ypatybių, zoogeografinio pasiskirstymo, sistematikos ir ekologijos temas.

Registracija į edukacines programas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje vykdomi edukaciniai užsiėmimai, kurie sąveikauja su formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) programomis, mokymosi visą gyvenimą koncepcija bei atitinka įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius.

not a terminal