Renginio data : 2023-06-01 00:00

Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos
1A, 2C, 3E, 3D, 4C klasių mokinių erdvinės
raiškos keramikos darbai.

Erdvinę kompoziciją sukūrė 3DD studijos
mokiniai.

Vyr. mokytoja Rita Grigauskienė.

not a terminal