Renginio data : 2022-06-02 02:27

2022 m. birželio 27 d. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje vyks akademiko Mečislovo Žalakevičiaus monografijos „Akademiko Tado Ivanausko fenomenas“ pristatymas.

Monografijos pristatymas ir autoriaus pranešimas skiriamas profesoriaus akademiko Tado Ivanausko 140-osioms gimimo metinėms paminėti.

Prof. Tadas Ivanauskas – Lietuvos gamtininkas, rašytojas, biologijos daktaras, profesorius. Atkurtos Lietuvos valstybės (1918 m.) daugelio gamtamokslinių ir gamtos apsaugos institucijų kūrimo dalyvis ir iniciatorius, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus įkūrėjas.

„Tadas Ivanauskas – Žmogus Legenda, atstovaujantis ištisą epochą XX a. šalies biologijoje, kartu su grupele bendraminčių padėjęs pamatus moderniai valstybei, jos aukštajam mokslui, moksliniams tyrimams biologijoje ir agronomijoje. Milžiniškas jo indėlis į nepriklausomos ir okupuotos Lietuvos kelių biologijos ir agronomijos mokslo šakų, kelių aukštųjų mokyklų, daugybės įstaigų, visuomeninių organizacijų, akcijų ir judėjimų kūrimą, Lietuvos gamtos apsaugą, profesionalųjį visuomenės švietimą“, – rašo akademikas Mečislovas Žalakevičius.

Renginio pradžia – 11 val.

not a terminal