Rinkiniai

Didžiausia Lietuvoje zoologinė kolekcija

Muziejuje saugoma didžiausia Lietuvoje zoologinė kolekcija, kurioje yra daugiau nei 290 000 vienetų įvairiausių zoologinių preparatų: iškamšų, griaučių, kaukolių, odų, kiaušinių, skystyje konservuotų, mumifikuotų (sausų) ir kitokių. Nuo smulkutėlių skydamarių iki žirafos. Vieni skirti mokymo (eksponavimo, demonstravimo) tikslams, kiti — moksliniams tikslams. Vertingiausieji sudaro pagrindinį fondą, mažesnės vertės — pagalbinį.
Zoologiniai preparatai rinkiniams paruošiami iš gautų negyvų gyvūnų, dažniausiai žuvusių gamtoje ar nugaišusių nelaisvėje. Pagrindiniai jų tiekėjai yra gamtosaugos ir gamtotyros įstaigos, Lietuvos zoologijos sodas, privatūs zoosodai ir terariumai, kiti mūsų draugai besidomintys gamta.
Vertingiausius kolekcinius pavyzdžius galima pamatyti internete, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) portale,

Kauno zoologijos muziejaus LIMIS svetainėje

Informaciją apie išskirtines vertybes pateikiame Lietuvos virtualios elektroninės paveldo sistemos (VEPS) portale e-paveldas  ir europiniame portale EUROPEANA.

Rinkinių formavimo ir naudojimo pagrindinės nuostatos

Muziejaus rinkinius klasifikuojame vadovaudamiesi Muziejų įstatymo ir Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos nuostatomis, atsižvelgdami į zoologinių rinkinių specifiką. Plačiau:

KZM rinkinių struktūra

Siekdami rinkinių papildymo ir komplektavimo tvarumo sudarėme šios veiklos strategiją. Dabartinę rasite čia: 

Muziejaus rinkinių komplektavimo nuostatos

Zoologinių rinkinių kaupimo ir saugojimo prasmę geriausiai apibūdina duomenų bazės samprata. Plačiau: 

KZM zoologinių duomenų bazė.

Mokslininkams ir studentams, pageidaujantiems pasinaudoti zoologinėmis kolekcijomis ir duomenų baze, siūlome susipažinti su 

Rinkinių naudojimo tvarka

Eksponatų skolinimo taisykles rasite čia:

Eksponatų skolinimo tvarkaRinkinių saugojimas

Zoologinių preparatų apsauga nuo kenkėju muziejuje labai aktuali. Sukūrėme ir įdiegėme kenkėjų kontrolės sistemą.
Temperatūrai ir drėgmei kontroliuoti muziejuje įdiegta automatizuota sistema. Visose rinkinių saugyklose ir ekspozicijos salėse išdėstyti temperatūros ir drėgmės jutikliai. Duomenys iš jų patenka į centrinį kompiuterį, kur apdorojami ir archyvuojami. Rinkinių, ekspozicijų saugotojai ir atsakingi ūkio darbuotojai bet kada gali juos peržiūrėti. 

 


Bestuburių rinkinys

Bestuburių rinkinių grupę sudaro bestuburių gyvūnų (išskyrus vabzdžius) preparatų rinkinys (daugiau kaip 2050 kolekcinių vienetų) ir malakologinis rinkinys (daugiau kaip 51 750 vnt.). Čia saugoma ir intensyviai pildoma pagrindinė Lietuvos moliuskų faunos kolekcija. Išskirta keletas autorinių malakologinių kolekcijų: H. Lomanderio kolekcija; E. Liutikienės kolekcija; M. Gižo kolekcija; P. Šivickio kolekcija; V. Matuzevičiaus kolekcija.

Norintiems pasiteirauti

rinkinio mokslinė kuratorė Alvyra Patapavičienė
tel. (8-37) 20 3820, el. paštas alvyra.patapaviciene@zoomuziejus.lt

Entomologinis rinkinys

Entomologinės kolekcijos – tai ilgo ir kruopštaus kelių žmonių kartų darbo rezultatas, centrinė Lietuvos vabzdžių kolekcija. Sukaupta apie 190 000 vabzdžių preparatų. Atskiras saugojimo grupes sudaro autorinės entomologinės kolekcijos: K. Ario kolekcija; S. Karaliaus kolekcija; V. Bačiansko kolekcija; V. Inokaičio kolekcija; V. Tamučio kolekcija; Čepkelių VR kolekcija; Kamanų VR kolekcija. 

Norintiems pasiteirauti

rinkinio mokslinis kuratorius dr. Romas Ferenca
tel. (8 37) 32 0238, el. paštas romas.ferenca@zoomuziejus.lt

Ichtiologinis rinkinys

Sukaupta 2930 ichtiologinių preparatų. Daugumą mokslinės kolekcijos sudaro skystyje konservuoti žuvų kūnai. Demonstravimui skirta daugiau kaip 100 iškamšų ir parafinavimo metodu pagamintų preparatų. Kolekcionuojant pirmiausiai siekiama fiksuoti žuvų paplitimą Lietuvos vandenyse.

Norintiems pasiteirauti

rinkinio mokslinė kuratorė Natalija Avyžienė
tel. (8-37) 20 3830, el. paštas natalija.avyžiene@zoomuziejus.lt

Herpetologinis rinkinys

Čia kaupiami varliagyvių ir roplių zoologiniai preparatai. Iš viso rinkinyje yra apie 3500 kolekcinių vienetų. Skystyje konservuoti gyvūnų kūnai – 3200 vnt., apie 100 iškamšų, o likusieji 150 vnt. – tai skeletai, jų dalys, odos, kiaušiniai, parafinuoti eksponatai ir kt.

Norintiems pasiteirauti

rinkinio mokslinė kuratorė Natalija Avyžienė
tel. (8-37) 20 3830, el. paštas natalija.avyžiene@zoomuziejus.lt

Ornitologinis rinkinys

Ornitologinių rinkinių grupę sudaro ornitologinių (paukščių kūnų) preparatų rinkinys ir oologinis (kiaušinių ir lizdų) rinkinys.

Ornitologijos saugyklose sukaupta apie 10 000 kolekcinių vienetų: per 6500 paukščių odų preparatų, per 1800 iškamšų, per 1600 vienetų skeletinių preparatų, 600 skystyje konservuotų preparatų, apie 1000 paukščių kiaušinių dėčių, 150 lizdų. Pagrindinę rinkinio dalį sudaro Lietuvos paukščių preparatai. Bet turime ir kitų kraštų faunos atstovų: Brazilijos, Tadžikistano, Azerbaidžano, Buriatijos ir kt.

2003 metų duomenimis, Kauno zoologijos muziejaus paukščių kolekcija tarp 130 tokio tipo didžiausių Europos muziejų  kolekcijų (pagal rinkinio dydį) užima  69 vietą.

Norintiems pasiteirauti

rinkinio mokslinis kuratorius Saulius Rumbutis
tel. (8-37) 20 0305, el. paštas saulius.rumbutis@zoomuziejus.lt

Teriologinis rinkinys

Teriologiniame rinkinyje saugoma 367 žvėrių rūšių 6970 preparatų. Tarp jų 531 iškamša, daugiau kaip 1200 odos ir odos darinių preparatų, apie 4500 kaulų preparatų, 705 skystyje konservuoti preparatai ir kt. Rinkinyje stengiamasi atspindėti Lietuvos gyvūnijos įvairovę ir jos pokyčius.

Norintiems pasiteirauti

rinkinio mokslinis kuratorius Vaclovas Gedminas
tel. (8 37) 20 0305, el. paštas vaclovas.gedminas@zoomuziejus.lt