Muziejaus tarybaLina Čaplikaitė – Denisovienė –   LR aplinkos ministerijos vyresnioji patarėja; 
Dr. Algimantas Paulauskas – Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto profesorius;  
Dr. Mindaugas Dagys – Gamtos tyrimų centro paukščių ekologijos laboratorijos vadovas;                                                   
Kęstutis Čepėnas – AB „Linas agro“ tarptautinės prekybos vadovas;
Ramūnas Grigonis –Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktorius; 
Albertas Gurskas  –  Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas – vyr. fondų saugotojas;
Saulius Rumbutis –  Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus rinkinių mokslinio kuravimo skyriaus vedėjas-ornitologinio rinkinio kuratorius.
Darbo taryba Pirmininkas – Saulius Rumbutis, Rinkinių mokslinio kuravimo skyriaus vedėjas-ornitologinio rinkinio kuratorius.

Nariai: 
-Kazimieras Martinaitis – Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas; 
-Ligita Pareigienė – vyriausioji ornitologė.
Viešojo pirkimo komisija Pirmininkas – Rokas Cicėnas, teisininkas. 

Nariai:  
-Lionė Ušinskienė – vyr. finansininkė; 
-Rimas Kuprys – Ūkio skyriaus vedėjas;
-Kazimieras Martinaitis – Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas;
-Deivis Dementavičius – Muziejininkas.
Etikos priežiūros komisija Pirmininkas – Rokas Cicėnas, teisininkas.

Nariai:  
-Iveta Radzevičienė – rinkodaros koordinatorė; 
-Jovita Kiaupienė – ekspozicijų prižiūrėtoja; 
-Ligita Pareigienė – vyriausioji ornitologė; 
-Kazimieras Martinaitis – Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas. 
Paramos priėmimo ir skirstymo komisija Pirmininkas – Rokas Cicėnas, teisininkas.

Nariai:
-Iveta Radzevičienė – Rinkodaros koordinatorė;
-Diana Ferencaitė – Komunikacijos skyriaus vedėja;  
-Saulius Rumbutis – Rinkinių mokslinio kuravimo skyriaus vedėjas-ornitologinio rinkinio kuratorius.    
not a terminal