Kontaktai

Kontaktai
Administracija


Administracija


Albertas Gurskas
Direktoriaus pavaduotojas - Vyriausias rinkinių saugotojas

Iveta Radzevičienė
Personalo administratorė- referentėSkyriai


Ričardas Patapavičius
Paukščių žiedavimo centro vedėjas

Saulius Rumbutis
Rinkinių mokslinio kuravimo skyriaus vedėjas - ornitologinio rinkinio kuratorius

Vaclovas Gedminas
Teriologinio rinkinio kuratorius

Romas Ferenca
Entomologinio rinkinio kuratorius

Natalija Avyžienė
Ichtiologinio-herpetologinio rinkinio kuratorė

Alvyra Patapavičienė
Bestuburių rinkinio kuratorė

Audronė Kleišmantienė
Vyr. ekskursijų vadovė

Lina Marmaitė
Lankytojų aptarnavimo ir informavimo skyriaus vedėja

Rimas Kuprys
Ūkio skyriaus vedėjas

Giedrė Pakeltytė
Vyr. muziejininkė

Vilius Bručas
Vyr. dailininkas

Vasilijus Vasiliauskas
Vyr. taksidermistas

Kazimieras Martinaitis
Rinkinių apskaitos skyriaus vedėjas

Valdonė Bručienė
Vyresnioji dailininkė

Asta Braukylaitė
Ekskursijų vadovė

Vanda Medzevičienė
Muziejininkė

Brigita Paulavičiūtė
Muziejininkė

Danguolė Kvedarienė
Muziejininkė

Danutė Vileiniškienė
Vyr. kasininkė